Excenterbussen

Vanaf nu zijn gebruikers, welke hun gereedschap roterend inzetten, nog flexibeler.
Met de excenterbussen kunt u de diameter van de boring eenvoudig ± 0,3 mm variëren en verstellen.

Er zijn twee verschillende types excenterbussen verkrijgbaar:
Een voor gebruik met de nieuwe wisselplaatboor-opname en een voor gebruik met een bestaande Weldon-opname.
Het verschil zit uitsluitend in de uitvoering en positie van de gleuven voor de klemschroeven van de opname. Per type zijn er vier groottes, welke op de MaxiDrill 900 schachtdiameter zijn afgestemd.

Excenterbus voor wisselplaatboor opname

Excenterbus voor Weldon opname

Zijaanzicht | Bovenaanzicht

In elke excenterbus is een schaal (radiaal- en kops) ingegraveerd, zodat de gebruiker de boordiameter overeenkomstig kan variëren.

  1. De bus in de desbetreffende opname positioneren en de wisselplaatboor plaatsen.
  2. De bus op de nulpositie zetten. → de „0" moet in lijn staan met de klemschroeven van de opname.
  3.  Klembouten van de opname vastdraaien.
  4.  Boren.
  5. Geboorde diameter meten.
  6. Klembouten losdraaien.
  7. Boordiameter met de bus corrigeren. → schaal op de bus in acht nemen. De waarde moet in lijn staan met de klemschroeven van de opname.
  8. Klembouten vastdraaien.
  9. Boren.