Recycling en naslijpen besparen kostbare grondstoffen voor verspanende gereedschappen

Door verschillende oorzaken kampt de industrie wereldwijd al geruime tijd met een tekort aan grondstoffen. Met vooruitziende en langetermijnstrategieën werkt de CERATIZIT Group al jaren aan het veiligstellen van de aanvoer van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van verspanende gereedschappen. Recycling en naslijpen zijn twee belangrijke oplossingen van CERATIZIT die bijdragen aan het besparen van grondstoffen én de betrouwbare levering van verspanende gereedschappen garanderen.

Als de orderboeken vol zijn en de machines op topcapaciteit draaien, denkt niemand graag aan de gevolgen van verspanende gereedschappen die niet geleverd kunnen worden door een tekort aan hardmetaal, wolfraam of kobalt. Dankzij de vooruitziende en langetermijnstrategieën van de CERATIZIT Group, kan dit doemscenario worden voorkomen.

Grondstoffen winnen is kostbaar

De primaire winning van kobalt en wolfraam uit erts is zeer kostbaar en energie-intensief. Om bijvoorbeeld één ton wolfraam te verkrijgen, moet 250 ton erts worden gewonnen en verwerkt. Afhankelijk van de hardmetaalsoort kan hieruit 1,1 tot 1,54 ton hardmetaal worden geproduceerd. Hardmetaal heeft namelijk een wolfraamgehalte tussen 65% en 90%, terwijl het kobaltgehalte kan oplopen tot 30%. Daarmee zijn hardmetaal componenten en gereedschappen zelfs buiten hun primaire levenscyclus enorm waardevol.

Maar wolfraam en kobalt zijn niet alleen belangrijk voor de productie van hardmetaal. De mate waarin de vraag naar grondstoffen verandert als reactie op technologische ontwikkelingen, wordt momenteel aangetoond in de mobiliteits- en energievoorzieningsindustrieën. Deze twee beïnvloedende variabelen zullen de komende jaren de vraag naar de twee grondstoffen, evenals andere, sterk stimuleren. Zo worden momenteel grote hoeveelheden kobalt gebruikt voor de productie van batterijen en opslagapparaten. Hieruit volgt dat als de toch al eindige grondstofreserves ook in andere sectoren sterk in trek zijn, de situatie voor de hardmetaalsector en aanverwante industrieën nog nijpender zal worden.

Is er genoeg voor de toekomst?

Laten we wolfraam en kobalt als voorbeeld nemen: als de jaarlijkse mijnproductie en vraag op het huidige niveau blijven, zullen wolfraam en kobalt naar schatting slechts de komende 60 tot 70 jaar beschikbaar zijn. Deze cijfers kunnen echter snel veranderen als de vraag verandert. Zo wordt kobalt gebruikt voor lithium-ionbatterijen, die essentieel zijn voor elektrische mobiliteit. Het is dus te voorzien dat de vraag naar batterijen in de toekomst kan toenemen, waardoor beschikbaarheid van kobalt snel zal afnemen. Voor de lange termijn is het dus erg belangrijk om aandacht te besteden aan de manier waarop materialen worden gebruikt en daarom moet de grondstofefficiëntie op de eerste plaats komen. Het tweede doel moet zijn dat secundaire grondstoffen gedurende de productlevenscyclus worden teruggewonnen en opnieuw worden gebruikt. 

Maak efficiënt gebruik van grondstoffen

Zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen is een van de centrale uitdagingen van onze tijd, zowel ecologisch als economisch. Niet in de laatste plaats omdat de primaire winning van grondstoffen blijft toenemen, onder meer onder invloed van de groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart en technische vooruitgang. Het is niet realistisch om alleen de benodigde winningscapaciteit van de mijnen te vergroten: de kosten van de winning van wolfraam en kobalt zijn erg hoog, bijvoorbeeld in termen van landgebruik en mijnemissies. Ook al worden de door mijnbouw ingenomen gebieden opnieuw gecultiveerd, toch blijven er negatieve milieueffecten bestaan. Het ontdekken van geheel nieuwe reserves is eveneens een kwestie van overweging, maar ook op de lange termijn is dit niet realistisch, aangezien het aanbod niet onbeperkt is.

Op de lange termijn kunnen we er niet om heen om nieuwe technologieën te ontwikkelen om het metaalverbruik als zodanig te verminderen. Denk hierbij aan processen als additive manufacturing, waarbij metalen in lagen worden opgebouwd en als het ware gevormd worden in plaats van uit een groot blok te worden verspaand. Bovendien is het duurzamer gebruik van metalen een belangrijk onderdeel van de puzzel, waarbij hulpbronnen worden bespaard door versleten gereedschap opnieuw te slijpen of aan het einde van hun levenscyclus te recyclen. En hogere productiviteit is ook een topprioriteit voor CERATIZIT bij de ontwikkeling van gereedschappen. In de vorm van bijvoorbeeld hoogwaardige coatings die kunnen bijdragen aan een enorm langere standtijd en verbeterde prestaties.

Hardmetaal recyclen

Naast het behoud van beperkte primaire hulpbronnen, wordt één aspect steeds belangrijker voor het succesvol beschermen van hulpbronnen en reserves, namelijk recycling. Voor de CERATIZIT Group is recycling een synoniem voor verantwoord gebruik van hulpbronnen. Met recycling kunnen de gevolgen van intensieve mijnbouw, zoals vervuiling van lucht, water en bodem en overmatig energieverbruik, binnen de perken worden gehouden. Het streven moet daarom zijn om het aandeel hergebruikte materialen en secundaire grondstoffen fors te vergroten door de recycling van hardmetaal. De recycling van hardmetaal is een belangrijke bron van wolfraam en kobalt en is in dit opzicht veel productiever dan erts. Daarmee heeft het recyclen van gebruikt hardmetaal een veel betere materiaalopbrengst en milieubalans. In het fabricageproces kan met behulp van recycling 40% van de CO2-emissies en 75% van de gebruikte primaire energie worden bespaard in vergelijking met productie die afhankelijk is van primaire grondstoffen. Dit maakt de winning van grondstoffen via recycling over het algemeen veel efficiënter, bespaart veel energie en ontziet het milieu. Wat een complex proces is, moet voor de gebruikers van verspanende gereedschappen zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Daarom neemt CERATIZIT alle aspecten van het recyclingproces uit handen. Neem voor meer informatie omtrent recycling  contact op met de adviseurs van CERATIZIT.

Versleten betekent niet onbruikbaar

Voordat een versleten gereedschap wordt gerecycled kan het vaak eerst nog nageslepen worden om het een tweede, derde of zelfs vierde leven te geven. Zelfs de meest hoogwaardige gereedschappen bereiken of overschrijden uiteindelijk de limiet van het uithoudingsvermogen. Wat dan? In plaats van ze direct over te hevelen naar het recyclingproces, is het toch zinvol om sommige frezen en boren professioneel te laten naslijpen. Niet alleen is dit vanuit economisch standpunt interessant, maar tegelijkertijd draagt het ook bij aan een milieuvriendelijk gebruik van primaire hulpbronnen. Het naslijpproces kan variëren, afhankelijk van het type gereedschap, de toestand en de vereiste reparatie en andere factoren. Door een professionele naslijpservice met originele geometrieën en coatings, kan CERATIZIT de prestaties in de oorspronkelijke staat terugbrengen, zodat de zwaar versleten gereedschappen op de best mogelijke manier blijven voldoen aan alle kwaliteitsparameters. Of het nu gaat om boren, frezen, ruimers of vele andere hardmetalen producten – het zijn allemaal geschikte kandidaten voor naslijpen. Bij het naslijpen wordt de geometrie en in sommige gevallen (afhankelijk van het product) de coating teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Uiteraard zijn de prestatietests van nageslepen gereedschappen onderworpen aan dezelfde procedures als die van een nieuw gereedschap.

Als het naslijpen niet meer lukt, maar het gereedschap is over het algemeen nog steeds in goede staat, dan is er nog steeds de mogelijkheid om te reviseren. Op deze manier kunnen intensief versleten oppervlakken worden bewerkt, opgeknapt of gerepareerd.

Voorop lopen in de wereld van morgen

Zoals u heeft kunnen lezen, hoeven de aan het begin genoemde horrorscenario's (tekort aan grondstoffen en verspanende gereedschappen) geen realiteit te worden. Bij CERATIZIT hebben we hiervoor voldoende voorzieningen getroffen en dankzij een vooruitziende planning en uitgekiende recyclingmethodes kunnen we ook leveren als de voorraden elders leeg zijn. En het mooiste is: we sparen het milieu en verlagen tegelijkertijd de kosten bij onze klanten.