Самодоволство – една чужда дума за нашите сътрудници

Предизвикателството: никога да не се задоволяваш с постигнатото.

Ние работим непрекъснато за Вашата удовлетвореност: със сътрудниците, които дават всичко от себе си. И по една система за управление, която не познава компромиси и отразява всички процеси, които генерираме за нашите клиенти. Обезпечаването на качеството и опазването на околната среда при нас от години са неразделна част от всички работни процеси. Наред общите изисквания на пазара нашата система за управление днес изпълнява изискванията на DIN EN ISO 9001:2015, както и други изисквания от областите опазване на околната среда, безопасност на труда, охрана на труда и защита на данните.

Актуалните сертификати за всички филиали ще намерите на страницата на групата CERATIZIT.