Важни критерии за използване за свредла WTX

Изместване по оста
Изместването по оста между въртящата се заготовка и неподвижния инструмент може да бъде макс. 0,04 mm. По-голямо изместване на оста намалява издръжливостта на инструмента, изразена чрез дължината на рязане, както и качеството на отвора, и може да доведе до счупване на инструмента.

Грешка на радиално биене
При ротационни инструменти да не превишава 0,015 mm.

Смазочно-охлаждаща течност
При инструменти с вътрешно охлаждане налягането трябва да бъде мин. 20 bar – вижте диаграмата вдясно долу. Препоръчителни са висококачествените полусинтетични или емулсионни смазочно-охлаждащи течности с минимално съдържание на масло 10 % и антизадиращи добавки. По този начин се постигнат по-голяма издръжливост, по-висока точност на допуските и по-добро качество на повърхността. Препоръчителна е система от фини филтри, за да се предотвратят евентуални запушвания на охлаждащите канали.

Свредловане в твърд материал
Благодарение на геометричната конструкция нашите VHM свредла са подходящи за свредловане в твърд материал. С изцяло твърдосплавните свредла ≤ 12xD могат да се правят отвори в твърд материал без работните операции центроване и предварително разстъргване.

Изходен отвор на канала за стружкоотвеждане
Между изделието и изходния отвор на канала трябва да се спазва предпазно разстояние от мин. 1 до 1,5xD, за да може да се гарантира оптимално стружкоотвеждане и по този начин да се предотврати натрупване на стружки и счупване на инструмента.

Процес на стружкоотвеждане
Не трябва да се извършва, тъй като има опасност от счупване поради останали или продухани в отвора стружки.

Подаване f в mm/U
Производителност на свредловане, базирана на диаметъра: vc = 80 m/min
устойчивост на опън на материала = 600 N/mm²

Последващи инструменти
С по-малък Ø в същия отвор последващите инструменти изискват ъгъл при върха по-малък от този на предходния инструмент, за да се гарантира собствена центровка.

Прекъснат разрез
При скосявания при въвеждане и извеждане или при напречни отвори скоростта на подаване трябва да бъде намалена.

Извеждане от отвора
За избягване на образуването на усенъци трябва да се намалят vc и f.

Затягане на изделието
За да се избегнат счупвания на инструменти, при затягане на инструмента трябва да се внимава това да се извършва правилно, без вибрации или огъване на инструмента.

Затягане на инструмента
Благодарение на оптималното затягане е възможно да се постигнат високи точности при съосяване и напасване (IT7-8). Благодарение на високото качество на повърхността операциите по райбероване често се оказват излишни.

Оразмеряване на машините
Моля, обърнете внимание на диаграмата на мощността (долу вляво).

Таблица с режимите на рязане
Долните гранични стойности на подаване да не са по-ниски от посочените, за да може да се контролира стружкочупенето (стружка във формата на запетая).