REAMAX TS – Инструкция за монтаж и експлоатация

Инструкция за монтаж на Reamax TS

При отстраняване на фрикционната глава (1) тя се изтласква от позицията си чрез затягащите челюсти (2) и по този начин може лесно да се отдели от държача: Отворете затягащите челюсти (2) с ключа (3), но не ги разхлабвайте напълно и отстранете фрикционната глава (1).

Отворете затягащите челюсти (2) с ключа (3), но не ги разхлабвайте напълно и поставете фрикционната глава (1).

Затегнете затягащите челюсти (2) с ключа (3), като спазвате препоръчания момент на затягане. При поставяне на фрикционната глава (1) тя се придърпва до окончателното си положение при затваряне на затягащите челюсти (2).

Допълнителна настройка за компенсиране на износването: Най-малките допуски на отвори до IT 4 се постигат чрез допълнителна настройка с шестостенен ключ (4).

Почистете конусния държач/челната контактна повърхност → обезмасляване.
Притягащият болт (5) на фрикционната глава се затяга и посредством гаечен ключ (6)

Инструкция за експлоатация на Reamax TS

Настройка на държача DAH Zero

Инструментът се препоръчва за радиално подравняване на максимум 20 μm.

 1. Разхлабете всички регулиращи винтове и ги натегнете предварително с 1 Nm (новите инструменти се доставят по този начин).
 2. Поставете индикаторния часовник с μm-индикация в мястото на люнета.
 3. Чрез въртене на изделието определете мястото на радиалното биене.
 4. Завъртете съответния регулиращ винт по посока на часовниковата стрелка с шестостенен ключ (1) до коригиране наполовина на грешката на радиално биене. При това се получава ок. 5 μm пренатягане.
 5. Разхлабете противоположния регулиращ винт (2) с размера на пренатягането.
 6. Регулирайте всичките 4 регулиращи винта до радиално биене <2 μm.

Моля, спазвайте следните изисквания:

 • при смяна на държача, промяна на приложението, след всяко регулиране на компенсацията на износването и преди всяко ново въвеждане в експлоатация, с помощта на стъпки за настройка от 1 до 6, трябва да се провери и при необходимост да се извърши нова центровка на радиалното биене
 • Регулиращите винтове винаги трябва да бъдат затегнати на поне 1 Nm, когато се използват
 • максималният въртящ момент на пренастройка е 4,5 Nm

Внимание!

 • неравномерна ъглова стъпка!
 • има 2 режещи ръба на 180 ° един срещу друг = измерващи зъби
 • Измерете диаметъра в предната част на режещия ръб (заради конусност, вижте илюстрацията)