TEAM CUTTING TOOLS
Съдържание

Стратегия за пробиване на дълбоки отвори със свредло за дълбоки отвори VHM WTX

1. Пробиване на пилотен отвор

  • за пилотния отвор препоръчваме използването на свредло WTX 3xD / 5xD със същия номинален диаметър.
  • в диаметър пилотният отвор трябва да бъде с 0,01–0,03 mm по-голям и с дълбочина поне 3xD.
  • задължително да се внимава ъгълът при върха на пилотното свредло да е по-голям от ъгъла при върха на свредлото за пробиване на дълбоки отвори.
  • при дълбочина на пробиване над 40xD препоръчваме пробиване на пилотен отвор с дълбочина 12xD с нашия инструмент WTX Quattro 4F.

2. Въвеждане на свредло за пробиване на дълбоки отвори в пилотния отвор

  • Въведете свредлото за пробиване на дълбоки отвори WTX без налягане на охлаждащото средство с ниски обороти (n = 200–300 U/min) при подаване от vf = 1000 mm/min в пилотния отвор.
  • на около 2 mm преди достигане на основата на отвора (край на пилотния отвор) спрете подаването, включете охлаждащото средство и изчакайте за кратко до достигане на препоръчителното налягане. След това започнете по възможност постъпателно да увеличавате оборотите до препоръчителната стойност.

3. Пробивайте до желаната дълбочина, без цикъл на отвеждане на стружките

  • при напречни отвори и при излизане от отвора намалете подаването с 50 %

4. Извеждане на свредлото

  • Изведете свредлото почти до дълбочината на пилотния отвор.
  • Започнете да намалявате постъпателно оборотите до достигане на по-ниски обороти (n = 200–300 U/min).
  • При извеждане от отвора използвайте нормално ускорено подаване (vf = 3000 mm/min).

При хоризонтални операции по пробиване на дълбоки отвори с дълбочина над 40xD, вкарвайте свредлото за пробиване на дълбоки отвори с обороти 200 U/min с ляв ход в отвора. Това предотвратява провисване на свредлото за пробиване на дълбоки отвори.

Задължително внимавайте свредлото за пробиване на дълбоки отвори никога да не се движи свободно на пълни обороти в машинното пространство!