Полезни съвети срещу износване или проблеми при свредловане с VHM свредла (VHM свредла)

От инструментите за обработка чрез стружкоотнемане, както и от твърдосплавните свредла, се изисква все повече по време на машинната обработка, в резултат на което все по-често се стига до износване и проблеми при употреба. При възникване на проблеми при обработката с VHM свредла, могат да Ви помогнат следните полезни съвети:

 • Образуване на наслойка по режещите ръбове 
 • Откъртвания по ъглите
 • Силно износване на задния ръб
 • Откъртвания по главния режещ ръб
 • Износване на кръглата фаска
 • Надирания по гърба на носача
 • Силно износване на напречните режещи ръбове
 • Откъртвания на прехода, заострената част и главния режещ ръб
 • Пластична деформация на върха на режещия ръб
 • Лоша повърхност
 • Силно образуване на усенъци на изхода на отвора

Образуване на наслойка по режещите ръбове

Честа причина за образуването на наслойка по режещите ръбове е прекалено ниската скорост на рязане, прекалено заточване на главния режещ ръб или липсата на покритие на режещия ръб. Когато имате проблеми, свързани с образуването на наслойка по режещия ръб, може да Ви помогне следното:

 • Schnittgeschwindigkeit erhöhen
 • Намалете режещия ръб
 • Изберете инструмент с покритие

Откъртвания по ъглите

Нестабилни условия, твърде голямо радиално биене или прекъснато рязане могат да доведат до откъртвания по ъглите. При проблеми, свързани с откъртвания по ъглите, опитайте следното:

 • Променете затягането
 • Оптимизирайте радиалното биене
 • По-малка скорост на подаване

Силно износване на задния ръб

Прекалено високите скорости на рязане, прекалено ниските скорости на подаване или малкият заден ъгъл могат да доведат до силно износване на повърхностите. За по-слабо износване на повърхностите ние препоръчваме

 • По-ниска скорост на рязане
 • Повишена скорост на подаване
 • По-голям заден ъгъл

Откъртвания по главния режещ ръб

Често възникват откъртвания в резултат на нестабилни условия, прекъснато рязане или превишаване на максималната ширина на износване по главния режещ ръб . Причината може да бъде и изборът на неправилен инструмент. Ето защо опитайте следното:

 • Стабилно закрепване на изделието и инструмента
 • Намалете скоростта на подаване
 • Оптимизиране на инструмента
 • По-ранна смяна на инструмента

Износване на кръглата фаска

Нестабилни условия, прекалено големи грешки на радиално биене или прекалено малкото изтъняване могат да доведат до износване на кръглите фаски. Често причината за това е използването на грешна или прекалено разредена емулсия. Ако имате проблеми с износването на кръглите фаски, опитайте следното:

 • Стабилно закрепване на изделието и инструмента
 • Контрол на радиалното биене
 • Увеличете изтъняването
 • Използвайте по-гъста емулсия или масло 

Надирания по гърба на носача

Често нестабилните условия, прекалено голямото радиално биене или прекъснатото рязане са причината за образуването на надирания по гърба на носача. До този проблем често се стига особено при абразивни материали. В случая може да бъде от полза следното:

 • Променете затягането
 • Коригирайте радиалното биене
 • Намалете скоростта на подаване
 • Използвайте по-гъста емулсия или масло 

Силно износване на напречните режещи ръбове

Прекалено ниската скорост на рязане, прекалено голямата скорост на подаване или прекаленото заточване на главния режещ ръб могат да доведат до силно износване на напречния режещ ръб. Тук може да помогне следното:

 • Увеличете скоростта на рязане
 • Намалете скоростта на подаване
 • Оптимизирайте режещия ръб - изберете друга геометрия

Откъртвания на прехода, заострената част и главния режещ ръб

Когато трябва да се борите с откъртвания по прехода, заострената част и главния режещ ръб, това може да се дължи на прекалено малък заден ъгъл, прекалено заточване на главния режещ ръб или избора на грешен инструмент. Ето защо опитайте следното:

 • Увеличете задния ъгъл
 • Оптимизирайте режещия ръб
 • Изберете друг инструмент

Пластична деформация на върха на режещия ръб

Прекалено високите скорости на рязане, недостатъчно емулсия, грешно или липсващо заточване на ъглите може да доведат до пластична деформация на режещите ъгли. Деформацията на режещите ъгли може да се избегне по следния начин:

 • Намаляване на скоростта на рязане
 • Използване на повече охлаждащо средство
 • Коригиране на заточването на ъглите

Лоша повърхност

Лошото качество на повърхнината често се причинява от голямо радиално биене, недостатъчно охлаждане или нестабилни условия. Качеството на повърхнината може да се оптимизира по следния начин:

 • Контрол на радиалното биене
 • Използване на повече емулсия
 • Променете затягането

Силно образуване на усенъци на изхода на отвора

Силното образуване на усенъци на изхода на отвора може да възникне в резултат на прекалено висока скорост на подаване или прекалено заточване на главния режещ ръб. Ето защо опитайте следното:

 • Намалете скоростта на подаване
 • Намалете режещия ръб

Нуждаете се от помощ при правилния избор на инструмента или перфектните критерии за използване?

Нашите приложни инженери с дългогодишен практически опит ще ви помогнат с удоволствие. Свържете се с нас.

В нашия онлайн магазин ще намерите 24 часа в денонощието перфектното твърдосплавно свредло за всяко приложение.