TEAM CUTTING TOOLS
Съдържание

Monomax

Монолитни райбери

Монолитни инструменти, т.н. моноблокови инструменти, се предлагат в огромно разнообразие от типове и варианти. Програмата за моноблокови инструменти Monomax е последователно стандартизирана. Благодарение на това всички варианти могат да се произвеждат и доставят в много кратки срокове. Monomax се предлага във фиксирано и допълнително регулируемо изпълнение.

Приложения

 • Диаметър от 5,6 до 25,89 mm
 • За всички материали и видове отвори: Изпълнение от твърда сплав или Cermet,
 • различни покрития
 • Глухи или проходни отвори: Странично или централно вътрешно охлаждане, право или ляво косо зацепване

Вашето предимство (възможност за допълнително настройване)

 • Максимална издръжливост благодарение на компенсацията на износване
 • Огромно разнообразие от типове и варианти
 • Модулна концепция за изделието
 • Най-точни допуски
 • Кратки срокове за доставка
 • Висока рентабилност
 • Максимална технологична осъществимост
 • Определен поток от стружки

Вашето предимство (фиксиран)

 • Максимална стабилност
 • Шлифоване с висока точност по размер
 • Подаване на охлаждаща течност директно върху режещия ръб
 • Висока надеждност на технологичния процес