Reamax TS | Модулна система за райбероване

Модулна система за райбероване в унифициран блок

Концепцията на инструмента Reamax TS със своята унифицирана система за държачи и стандартизирана точка за разединяване за всички наши глави за райбероване, предлага максимална гъвкавост и ефективност благодарение на бързата и прецизна смяна на инструмента. Reamax TS гарантира висока степен на модулност на системата чрез гъвкава и ясно структурирана гама от разгъващи глави, която покрива всички обичайни диапазони от диаметри и изисквания. По този начин разходите за инструменти и логистика се свеждат до минимум. Смяната на инструмента е просто детска игра. Уникалният модулен принцип свежда до минимум обработката и по този начин удължава полезното машинно време.

Приложения

 • Всички обичайни материали
 • Проходни и глухи отвори
 • Минимален допуск за отвора
 • До 5xD
 • Висока скорост до 500 m/min
 • Скорост на подаване до 2,4 mm/U

Вашето предимство

 • Бърза, високо прецизна смяна на инструмент
 • Свеждане на времето за настройка до абсолютния минимум
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна и икономична логистика на инструменти
 • Възможност за регулиране в µ-диапазона
 • Съобразена с приложението геометрия на режещия ръб

Варианти

Прав/ориентиран по ляв наклон поток от стружки

Глави за райбероване с възможност за регулиране

Странично/централно излизане на охлаждащо-смазващата течност

Най-различни
режещи материали и
покрития

Лесен монтаж с Reamax TS

Място на разединяване с максимална надеждност на процеса
Прецизното място на разединяване гарантира надеждно предаване на възникващите по време на райбероването въртящи моменти и изискваната точност на радиално биене при най-фина обработка . Reamax TS е проектиран за високоскоростна обработка.

Свеждане до минимум на времето за настройка
Радиалното затягане позволява смяна на инструментите за райбероване без сваляне на държача от патронника и така съкращава значително времето за настройка.

С Reamax TS постигате максимална надеждност на процеса при минимални допуски.

Инструменти с няколко режещи ръба
За компенсиране на износването и постигане на минимални допуски инструментите с няколко режещи ръба от типоразмер IT4 могат да се регулират. Без предварителна настройка се постигат максимални точности при повторение.

 • По-дълги периоди на издръжливост на инструментите
 • Най-висока производителност
 • Минимален допуск за отвора
 • По-кратки престои на машините

С вътрешно подаване на охлаждаща течност
Подаването на охлаждаща течност се осъществява през инструмента с радиално или централно извеждане.