TEAM CUTTING TOOLS
Съдържание

3D Finish - изцяло твърдосплавна високопроизводителна фреза за окончателна обработка

Перфектна фина обработка

3D Finish революционизира окончателната обработка на 5-осни фрезови машини и обработващи центри. При инструментите заляга идеята за окончателната обработка с радиусна фреза, като възможното подаване обаче се увеличава чрез нейните кръгови сегменти с големи радиуси. И при по-голямо подаване се получават значително по-добри повърхнини, като същевременно драстично се намалява времето за обработка. 

- по-бързо достигане на целта чрез 3D Finish асортимента -

Предимства на високопроизводителните фрези 3D Finish

 • Висока ефективност
  Благодарение на големите радиуси е възможно по-голямо подаване. По този начин значително се намалява времето на технологична обработка
 • По-добро качество на повърхността
  Въпреки намаленото време на обработка, благодарение на големите радиуси, се постига по-добро качество на повърхностна обработка
 • HA опашка
  Най-добра точност на радиално биене и клас на точност на баланса благодарение на цилиндричната опашка
 • Универсални възможности за приложение
  Изцяло твърдосплавната фреза 3D Finish е подходяща за обработка на стомана, неръждаеми стомани, чугун, цветни метали, високо топлоустойчиви стомани и закалена стомана

Голямо разнообразие в геометрията в рамките на продуктовата програма 3D Finish

Всички изпълнения на гамата продукти 3D Finish убеждават с малкия си допуск на отклонение от зададената форма от ± 0,01 mm. 

Съпоставяне – радиусна фреза спрямо високопроизводителната фреза 3D Finish

Радиусна фреза
 • Радиус в зависимост от диаметъра на инструмента
 • възможност само за малки подавания, свързване чрез малкия радиус
 • Инструментите с голям диаметър / радиус са по-скъпи поради по-високия дял на твърдосплавен метал, напр. Ø 16 mm, радиус 8 mm

Диаметър 20 mm | Радиус 10 mm

3D Finish високопроизводителна фреза - капкообразна форма
 • Радиусът не зависи от диаметъра на инструмента
 • големи подавания са възможни в зависимост от големия радиус
 • Инструментите с голям радиус и малък диаметър на опашката са по-изгодни в ценово отношение поради по-ниския дял на твърда сплав, напр. Ø 16 mm, радиус 1500 mm

Диаметър 16 mm | Радиус 1500 mm

Продуктов асортимент

С асортимента 3D Finish ние предлагаме най-богатата продуктова гама на пазара и можем да предоставим фреза с подходяща геометрия за всякаква форма на детайла. По този начин Виe можете да се възползвате не само от предимствата на по-кратките времена на обработка и по-доброто качество на повърхността, но и да се насладите на максималната гъвкавост и дългосрочната експлоатационна надеждност на инструмента. 

3D Finish - бъчвообразна форма (1)

 • подходяща за трудно достъпни области

3D Finish - капкообразна форма (2)

 • подходяща за трудно достъпни странични профили 
 • неподходяща за ниско разположени области

3D Finish - форма на леща (5)

 • подходяща за плоски области

3D Finish - конусна форма (3)

 • подходяща за области под наклон и дълбоки кавитети/кухини
 • α/2 е подлежащият на настройка ъгъл спрямо повърхността
 • когато повърхността е под наклон от α/2, тя може да се обработва и по 3 оси

3D Finish - конусна форма (4)

 • подходяща за плоски области
 • α/2 е подлежащият на настройка ъгъл спрямо повърхността
 • когато повърхността е под наклон от α/2, тя може да се обработва и по 3 оси
Имайте предвид следното:

Принципно да се внимава извивката на детайла да е по-голяма от извивката на инструмента.
Проверете дали Вашата система за програмиране поддържа геометрията на инструмента на 3D Finish.