CicurlarLine

Опашни фрези за трохоидално фрезоване

Трохоидалното фрезоване е стратегия за фрезоване, която позволява чрез използването на нови CAM- програмни системи и цикли на управление стабилно обхващане на инструмента и постоянна дебелина на централната стружка. По този начин се гарантира оптимален и ефективен процес на обработка.

Предимства/ползи

  • Инструменти с трошач на стружки за оптимално стружкоотвеждане
  • Универсален инструмент с 6 режещи ръба за много плавен ход и голям обем на снемане
  • Алуминиев инструмент с 4 режещи ръба за високо странично подаване
  • CCR-UNI се предлага с дължина на рязане 3xD
  • CCR-AL се предлага с дължина на рязане 3xD и 4xD
  • Възможни дълбочини на рязане до 4xD