TEAM CUTTING TOOLS

Съдържание

MonsterMill NCR | Фреза за обработка на сплави на никелова основа

Специалните свойства на сплавите на никелова основа често довеждат машините и инструментите до техния граничен капацитет. Във висшия клас на машинна обработка производството може да се запази надеждно и ефективно, само ако използвате инструменти, специално проектирани за тази цел.

С MonsterMill NCR разработихме фреза, с която отпадат страховете от обработката на сплави на никелова основа. С перфектната комбинация от твърдосплавен материал, покритие и геометрия обработката на сплави на никелова основа вече не представлява трудност.

Уверете се сами!

 • Специално съгласуваната за сплави на никелова основа геометрия на инструмента гарантира стабилни и надеждни процеси
 • Усиленият диаметър на сърцевината и конично нарастващата сърцевина противодействат на износването на инструмента
 • Специално адаптираните твърдосплавен материал и покритие осигуряват много добро поведение при износване в случай на натрупване на окисен и прокатен обгар

Новото покритие Dragonskin, адаптирано за MonsterMill NCR, е специално разработено за използване на сплави на никелова основа.

+ Висока топлоустойчивост
+ Висока защита от износване на инструмента

Невероятна издръжливост на инструмента, изразена чрез дължината на рязане от 13,2 m | Доклад от изпитване: Сплави на никелова основа NiCr19Fe18Nb5Mg

Конкуренция (тъмно сиво) в сравнение с MonsterMill NCR (червено)

Параметри на режима на рязане
dc: 10 mm vc: 30 m/min
ae: 20% | 2 mm fz: 0,07 mm
ap: 1xD | 10 mm    

Сплави на никелова основа

Обработката на сплави на никелова основа (напр. NiCr19Fe18Nb5Mg) е значително по-взискателна в сравнение с тази на обичайните материали.

Високата якост на опън на материала, съчетана със изключителната твърдост, ускорява забележимо износването на инструмента. Поради това изборът на правилния инструмент е от съществено значение. 

Само с инструменти, специално проектирани за този материал, е възможно да се сведе до минимум износването, да се постигнат максимални периоди на издръжливост и да се гарантират безопасни процеси.

 1. Якост на опън
 2. Твърдост
 3. Плътност
 4. Разходи
 5. Максимална температура на циментация

* Сплав на никелова основа NiCr19Fe18Nb5Mg
** Неръждаеми стомани (1.4305)
*** Титан (Ti6Al4V)

Типични области на приложение

Въз основа на свойствата си сплавите на никелова основа се използват при високи температурни и механични натоварвания. Високата корозоустойчивост предлага разнообразни възможности за използване на метала.

 • Химическа индустрия
 • Пещостроене и горивни камери
 • Въздухоплаване
 • Автомобилна индустрия
 • Добив на енергия