Трохоидално струговане с CAM система за обработка чрез стружкоотнемане на трудно обработваеми метали и пластични материали

По-дълги периоди на издръжливост, по-кратки времена на обработка, по-надежден процес – това са типичните изисквания към съвременната обработка чрез струговане. В крайна сметка, за производствените предприятия това означава по-висока ефективност в края на деня, а в случай на съмнение - решаващо конкурентно предимство. Сменяемите пластини обаче бързо достигат своите граници при конвенционалните методи на струговане, особено при трудно обработваеми метали и пластични материали. И тук се намесва трохоидалното струговане с CAM софтуер.

Какво се разбира под трохоидално струговане?

Трохоидалното фрезоване е отдавна познато в областта на рязането чрез стружкоотнемане и преживява истинско възраждане благодарение на най-съвременните обработващи центри и свързването към CAM системата. Съвсем по друг начин все още изглеждат нещата днес при обработката чрез струговане. До този момент динамичният метод там почти не се използва, което се дължи главно на липсата на CAM софтуер. Софтуерната компания OPEN MIND, създател на CAM софтуера, сега вече с помощта на hyperMILL und MAXX Machining пренесе доказаната концепция за трохоидално фрезоване и към грубата обработка на всички струговани части и разработи трохоидално струговане чрез CAM програмиране. Типичните области на приложение са грубата обработка при струговане и радиално и аксиално прорязване.

Предимства на трохоидалното струговане в сравнение с конвенциалното струговане

Комбинацията от най-съвременен CAM софтуер и мощни инструменти предлага редица предимства за трудно обработваеми метали и пластични материали в сравнение с конвенционалното струговане, като: 

  • по-кратки времеви цикли
  • оптимизирана комуникация
  • плавни движения на машината
  • по-дълги периоди на издръжливост
  • повишена надеждност на процеса
  • по-слабо износване

По-кратки времеви цикли благодарение на оптималната комуникация и плавните движения на машината

Трохоидалното струговане с CAM система позволява напълно нов модел на обработка. Това, което при конвенционалната обработка чрез струговане е невъзможно или е трудно възможно, се постига почти безпроблемно благодарение на CAM системата. Благодарение на кръглата сменяема пластина инструментът вече не може да се движи само в една посока, а е възможно плавно движение напред и назад. Това позволява пестене на време до 50 % при груба обработка, а при прорязване дори до 70 %.

Интелигентното програмиране позволява значително по-високи скорости на подаване и рязане, отколкото при конвенционалното струговане, което означава изключително съкращаване на времевите цикли при трохоидалното струговане.

По-висока надеждност на процеса, по-слабо износване и по-дълги периоди на издръжливост, благодарение на внимателното въвеждане и извеждане на инструмента

Един от най-големите проблеми при конвенционалното струговане на пластични и трудно обработваеми чрез рязане материали е, че инструментът често е подложен на внезапно натоварване, което води до висока степен на износване и кратки периоди на издръжливост. Трохоидалното струговане с CAM системата, от друга страна, позволява внимателно въвеждане и извеждане на инструмента от детайла. Специалният метод на потапяне на режещата пластина в материала предпазва инструмента и гарантира значително по-дълги периоди на издръжливост и по-малко износване, което може значително да увеличи ефективността на процеса на струговане.

За какви материали е подходящо трохоидалното струговане?

Благодарение на плавното въвеждане и извеждане на инструмента по време на процеса на обработка чрез стружкоотнемане, трохоидалното струговане има предимства за всяка група материали. Най-голямото предимство обаче се проявява при обработката на материали, които се поддават трудно на конвенционална обработка. Към тях спадат пластични и трудно обработваеми материали като неръждаеми стомани, сплави на никелова и титанова основа.

Трохоидално струговане на трудни за обработка чрез стружкоотнемане материали

Материали като неръждаеми и топлоустойчиви стомани, сплави на основата на титан и никел често представляват особено големи предизвикателства за инструментите. Поради специфичните характеристики на тези материали, те имат абразивен ефект и натоварват особено силно режещия ръб на инструмента в процеса на обработката, което води до голямо износване, а в резултат на това и до бързо прогаряне на режещия ръб.

Трохоидално струговане на пластични материали (напр. ковани детайли, даващи дълги стружки)

При пластичните материали често се касае за обработени чрез коване детайли, които в повечето случаи са трудни за обработка поради тяхната мекота и жилавост. Особен проблем при тази обработка са дългите стружки, които се увиват около инструмента. Благодарение на трохоидалното струговане с hyperMILL MAXX Machining са възможни значително по-кратки ходове, което води до по-къси стружки и следователно до по-голяма надеждност на процеса.

Предпоставки при трохоидалното струговане

Теоретично CAM програмата може да се използва на всеки конвенционален струг и е идеална и за машини с по-малка мощност. Следователно без допълнителни разходи за придобиване на машини. Единственото, което е необходимо, е hyperMILL MAXX Machining на разработчика на CAM софтуера OPEN MIND. 

Какви инструменти се използват при процеса на трохоидално струговане?

За трохоидално струговане с CAM софтуер се препоръчва система със стружкоотвеждащо стъпало M3 и подходящи кръгли пластини, за целта препоръчваме:

  • GX24 система със стружкоотвеждащо стъпало M3
  • Кръгли пластини RCMT / RCGT

Интересувате ли се от иновативни и устойчиви стратегии в областта на рязането чрез стружкоотнемане и желаете ли да бъдете информирани за ключови продукти и специалните кампании с отстъпки?