TEAM CUTTING TOOLS
Съдържание

Как да намалите дефектните изделия и да увеличите производителността чрез добре подбраното затягане на заготовките

Когато се говори за затегателни приспособления се има предвид фиксирането на детайл или инструмент, с който след това може да се обработва детайлът. Затегателното приспособление трябва да закрепва заготовката неподвижно, следователно по възможност без вибрации и при това без възможност за деформация. Затягането трябва да се отличава с високо точност при повторение, да се манипулира бързо и лесно, да е гъвкаво при употреба, лесно да се сменя и по възможност да не е твърде скъпо. 

Кога затегателните приспособления допринасят за повишаване на производителността?

Оптималното затягане на заготовката намалява времето за настройка и по този начин увеличава производителността. Само с много добро манипулиране на детайла по време на затягане и гъвкаво преоборудване на затягащото приспособление, производителността може обичайно да се увеличи с поне 30%, а в отделни случаи и до 90%. Стандартизирани решения, които са насочени не само към конкретен детайл, но могат да се използват и многостранно, като спестяват и разходи за доставка и съхранение.

Какви са тенденциите в областта на затегателните приспособления за заготовки?

  • нарастваща обработка на композитни материали, леки конструкционни детайли, тънкостенни и миниатюрни детайли
  • по-малки серии благодарение на нарастващата индивидуализация на заготовките
  • напълно автоматизирани производствени процеси и надежден мониторинг на производствения процес
  • автоматизирана окомплектовка на заготовките
  • свързване в мрежа и ясна идентификация на компонентите на затегателните приспособления
  • използване на сензорна техника за регистриране и пренос на данни
  • онлайн конфигурации за затегателните компоненти

Товаренето и разтоварването се извършва все по-автоматизирано в промишлени приложения, така че затягането на детайла е решаващ фактор за надеждността на процеса, като процесът трябва да бъде оборудван с комплексна сензорна техника. Само по този начин могат да се проверяват и регулират наляганията на затягане. При понижаване на притискащата сила или при поява на вибрации, параметрите на обработката могат да се регулират автоматично, за да се гарантира безопасността на процеса и максимална ефективност. Това изисква различни възможности за заявка и безпроблемна комуникация между затягащото устройство и металорежещата машина. 

Какво е предимството на системата за затягане с нулева точка?

Чрез определяне на референтната точка, детайлите, устройствата и затягащите приспособления могат да се затягат в една операция с висока точност при повторение. Производителността се увеличава, ако извън машината на съответната система за затягане са настроени допълнителни заготовки, докато машината обработва дадена поръчка. При завършване на тази поръчка системата за затягане може да бъде свалена и в системата за затягане с нулева точка да се постави следващата заготовка. Машината може да се пусне на следващата програма и по този начин да се избегне престой на същата.

Дори в съвременните петсекционни обработващи центри или стругово-фрезови машини, детайлът трябва да бъде затегнат здраво, без да се пречи на свободния достъп до детайла от всички оси. Тази задача се решава особено ефективно от затегателните кули и затегателни кубчета. Те предлагат възможност за обработка на няколко детайла, които изискват едно и също затегателно приспособление за едновременна обработка.

Ако самите затегателни кули са снабдени отново със затегателни болтове с нулева точка, цялата кула може да бъде настроена извън машината, докато заготовките се обработват на друга кула в машината. След това комплектованите кули се сменят, позиционират и фиксират за възможно най-кратко време, като се използва системата за затягане с нулева точка. Като алтернатива заготовките могат да бъдат предварително монтирани на палети и след това фиксирани в затегателната кула.

Комбинацията от различни методи на затягане е силна тенденция. Технологията за затягане с нулева точка често формира основата и се допълва от хидравлични, магнитни или пневматични системи като гъвкава модулна система.

Затегателна кула с 3 системи за затягане с нулева точка. На системите за затягане с нулева точка са монтирани съответно различни менгемета.

Имате въпроси относно нашите системи за затягане на заготовки?

Можете да се свържете с нашия център за обслужване на клиенти от понеделник до петък от 8:00 до 16:40 часа.

Как функционират отделните системи за затягане?

По принцип затегателни елементи могат да бъдат класифицирани според физическия им принцип на действие на механични, пневматични, хидравлични, контролирани с вакуум или магнитни закрепвания:

Механични затегателни елементи

Механичните затегателни елементи изискват време и прецизно затягане, но се отличават така също с високи сили на затягане с автоматично самоблокиране на затегателните елементи. Механични затегателни елементи са ексцентрици с колянов лост, машинните менгемета, наклоняемите закрепващи маси или въртящите делителни маси. Затегателните устройства с колянов лост работят с три шарнира. Ако лежат в една равнина, коляновият лост вече не може да бъде изтласкан от противоположна сила - задейства се самоблокиране. Бързодействащите затегателни устройства работят на същия принцип при нисък разход на време и сила. Те са подходящи за използване при заваръчни, свредловъчни и контролни приспособления. При ексцентриковите затегателни устройства центърът на затегателната крива е разположен извън центъра. Поради това те са подходящи за стругови, но по-малко подходящи за фрезови устройства, тъй като при фрезовата обработка възникват по-силни вибрации, които могат да разхлабят затягането.

Механични единични затегателни устройства

Машинните менгемета служат за затягане на малки и средно големи заготовки в производството на единични и малки серии. В сравнение с другите действащи системи, те изискват по-малко консултации, по-малко индивидуални подходи за техническо обслужване и са лесни за обслужване. По този начин те се явяват добро и атрактивно в ценово отношение решение за редица стандартни задачи.

Пневматични затегателни елементи

Пневматичните затегателни цилиндри предлагат бързо затваряне и отваряне на затегателното устройство. В резултат на ниското допустимо работно налягане те все пак не се отличават с големи сили на затягане, а поради действието на въздуха като възвратната пружина при претоварване те отпускат. Ако това трябва да се избегне, се препоръчва комбинацията със самоблокиращи се затегателни устройства с колянов лост.

Хидравлични затегателни устройства

Хидравличните затегателни елементи осигуряват високи сили на затягане и са в състояние бързо да повишат затегателното налягане. Те намират разнообразно приложение и при заготовки с трудни за обработка форми. Затягането е много неподвижно, може да се управлява автоматично и предлага еднакви сили на затягане във всички точки на затягане. 

Магнитни затегателни устройства

Магнитните затегателни устройства фиксират заготовката върху затегателни плочи с постоянни магнити или електромагнити. По този начин могат лесно да се затягат заготовки с трудни за обработка форми. Електромагнитните затегателни плочи могат все пак по време на работа да генерират топлинни загуби, които могат да доведат до деформация на заготовката. За да се предотврати това могат да се комбинират двата вида магнити. След обработката заготовките трябва да се размагнетизират. Магнитните затегателни плочи и магнитни затегателни устройства намират приложение при фрезоване, струговане, ерозионна обработка и шлифоване. Предимството на магнитните затегателни елементи се състои в голямата, определима, концентрирана задържаща сила при сравнително нисък разход на енергия и разходи за поддръжка. 

Вакуумни затегателни технологии

С помощта на вакуумните затегателни технологии могат да се затягат също така тънки и еластични материали. Тези затегателни устройства се използват главно при обработката на дървесина и пластмаси и са идеални, когато адитивното производство се комбинира с пластмаси и механична (последваща) обработка. Мощните системи за вакуумно затягане се използват и в металообработването и са особено щадящи към обработваната заготовка - особено при обработка на алуминий и други цветни метали.