TEAM CUTTING TOOLS

THE CUT by CERATIZIT

The CUT е YouTube предаване на английски език, което предоставя редовно интересна и съдържателна информация от света на групата CERATIZIT. Темите обхващат продукти и услуги, включително мероприятия, проекти и много повече.

Следствие 1: Високо динамично струговане с FreeTurn

Ние говорим за нашата иновация High Dynamic Turning с инструменти FreeTurn:

  • Как функционира High Dynamic Turning с FreeTurn?
  • Предимствата от използването на системата
  • Предизвикателствата на пазара и решенията
  • Програмиране FreeTurn

Следствие 2: FRACE Bike

Цялостна рамка за велосипед от фрезоване в монолитен блок! Ние разказваме за големия успех на наш клиент, постигнат с инструменти на CERATIZIT:

  • Първо се ражда идеята да се фрезова велосипед от твърд блок
  • Предизвикателствата при обработката на рамката на велосипеда
  • Използван е метод както при трохоидалното фрезоване
  • Доколко добре функционира велосипедът?