TEAM CUTTING TOOLS

Полуавтоматични свредла при влакнести композитни материали и алуминиеви сплави

Висока надеждност на процеса при ниски разходи на отвор

Полуавтоматичните приложения се изпълняват с ръчно управлявани пневматични или електрически машини при фиксирани обороти и подаване. За надеждността на процеса, конкурентната издръжливост на инструментите и ниските разходи на отвор инструментите за обработка чрез стружкоотнемане трябва да са индивидуално съобразени със състоянието на компонента/шаблона/машината.
Ние реализираме специални решения в диапазон от диаметри от 2,5 до 30 mm за всякакви комбинации от материали от CFK/GFK, алуминиеви и титанови сплави, стомана, Inconel и структури тип „пчелна пита“. One-Shot свредловането е възможно в зависимост от комбинацията от материали в допуски до 18 μm.

Нуждаете се от помощ при оценката на качествата на инструментите или желаете извършване на предварителни опити? Ние разполагаме с подходящото оборудване и необходимото ноу-хау!

Технология: One-Shot Drilling

Един надежден процес по технологията One-Shot Drilling намалява времето за смяна на инструменти и обработка, като по този начин допринася за повишаване на ефективността и снижаване времето на технологична обработка. Предварително се инвестира времето, когато Team Cutting Tools изрично адаптира макро- и микрогеометрията към съответните условия на обработка на детайлите. Освен това всеки One-Shot инструмент се изработва по специална заявка, въз основа на което се постигат допуски в действителния краен размер до IT8. 

Допуски в действителния краен размер до IT8

Материали – възможности за обработка

Дългогодишен опит с всички обичайни единични и смесени комбинации от материали в областта на въздухоплаването, както и други комбинации, като напр. със стомана или Inconel.

Алуминиеви сплави: Класик (почти) без маниерничене

Суха обработка благодарение на оптималния дизайн на инструмента

Алуминият е класикът в леките конструкции. В крайна сметка това е издържащ на натоварвания, лек и поддаващ се относително добре на обработка материал. Склонността на алуминия към слепване с материала, което може да намали издръжливостта на инструмента или параметрите на процеса, определя дизайна на инструментите за обработка чрез стружкоотнемане. Специално внимание в случая отделяме на смазването, както и на индивидуалната комбинация от режещ материал, покритие и геометрия. За целта при определени условия е възможна дори суха обработка.

One-Shot (еднократно) зенкероване по размер H7 при ALU-ALU с BVE – комбинирано свредло-зенкер за използване в подаващи модули за пробиване

Технически данни

  • Комбинирано твърдосплавно свредло-зенкер без покритие
  • Отвори с диаметър 4,1 mm – 32,0 mm | Диаметър на зенкера: до 35,0 mm
  • Възможно комбинирано свредловане и зенкероване в една операция до IT8
  • Въведено в производство както със смазване, така също и като сух процес

Предимства/ползи

  • One-Shot инструмент: намалява
    времето за смяна на инструмент и разходите, увеличава производителността и намалява броя на различните инструменти
  • Възможност за използване напълно без смазване в Dry Drilling процес: подобрени здравословните условия, огромно намаляване на разходите за почистване
  • Надеждност на Вашия производствен процес благодарение на повторяемо първокласно качество с най-добро качество на повърхнините и най-тесни допуски по отношение на действителния краен размер
  • Ние внедряваме по целия свят безброй специални решения и по този начин създаваме едно богатство от натрупан опит, който може да се приложи при нов случай на приложение