Фрезова обработка корпус на електродвигателя

1. Смукателната фреза MaxiMill SEC12

  • Груба и полуобработка | Челно фрезоване на безстружкови детайли
  • Съоръжени с PCD режещи пластини, стабилни и в същото време удобни за рязане
  • Plug & Play (без разход за настройка)

Технически данни
Размер: Ø50/63/80/100/125/160mm като стандарт
тип: SEC12
Vc: 1000-3500 m/min
Fz: 0,1-0,25 mm
Ap max: 8 mm 

2. PKD фреза HPC

Чистова обработка на челни повърхнини

  • Чистова обработка на челни повърхнини
  • Най-високо линейно подаване за кратки времена на цикъла, благодарение на 3D отпечатания пръстен и броя на зъбите

Технически данни
Размер: Ø40/50/63/80/100mm
тип: HPC
Vc: 1000-4000 m/min
Fz: 0,04-0,12 mm
Ap max: 3 mm

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане (m/min)
100 2500
Обороти (rpm)
Брой зъбци
7958 12
Дълбочина на рязане (mm) Ширина на рязане (mm)
3 20
Ъгъл на настройка
Подаване на зъб (mm/Z)
90 0,2
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
2,4 19100
Дължина на рязане (mm)
Преден ъгъл на рязане
600 15
Средна дебелина на стружката (mm) Основно време (s)
0,09 2,04
Въртящ момент (Nm)
Мощност на задвижване (kW)
35,96
31,53
Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане (m/min)
100 3000
Обороти (rpm)
Брой зъбци
9546 32
Дълбочина на рязане (mm) Ширина на рязане (mm)
1 20
Ъгъл на настройка
Подаване на зъб (mm/Z)
90 0,12
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
3,84 36658
Дължина на рязане (mm)
Преден ъгъл на рязане
600 0
Средна дебелина на стружката (mm) Основно време (s)
0,04 0,98
Въртящ момент (Nm)
Мощност на задвижване (kW)
18,28 18,23