TEAM CUTTING TOOLS

Отвор за статор на корпуса на електродвигателя

1. Разстъргващ инструмент

Обработка на леглото за лагера при обратен ход

 • Обработка с изтегляне на шпиндела
 • Финишна обработка на диаметъра, вкл. снемане на фаска
 • Възможност за обработка чрез стружкоотнемяне с едно затягане
 • Къса работна дължина, в резултат на което по-добра устойчивост

Технически данни
Размер: ~Ø50mm
Тип: PCD СРП
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/U
Ap: 0,5 mm 

2. Композитна борщанга за 3D печат

Инструмент за окончателна обработка (горе вляво)

 • Лека конструкция с алуминиево основно тяло и композитно крило (9,8 kg при Ø 200 mm)
 • Многостъпално решение
 • Фина настройка за допуски до IT6
 • Композитно крило по модулна система

Инструмент за груба обработка(горе вдясно)

 • Лека конструкция с алуминиево основно тяло и композитно крило (10,4 kg при Ø 200mm)
 • Многостъпално решение
 • Включително обработка на леглото за лагера
 • Композитно крило по модулна система

2. Конвенционален инструмент за разстъргване

Инструмент за окончателна обработка (долу вляво)
(вкл. легло за лагера) 

 • Икономически ефективно решение
 • Многостъпално решение
 • Фина настройка за допуски до IT6
 • Включително обработка на леглото за лагера

Инструмент за груба обработка(долу вдясно)

 • Икономически ефективно решение
 • Многостъпално решение
 • Включително обработка на леглото за лагера

3. Специална U-ос

Чистова обработка на отвора за статора и леглото за лагера/прореза в една операция (горе)

 • Industry 4.0 инструмент с U-ос технология
 • Z=3 за високи линейни скорости на подаване
 • Включително изработка на леглото за лагера и на Ring-clip прорез
 • Точно напасване и освобождение на основния диаметър

3. U-ос със съставни инструменти

Груба и окончателна обработка на отвора на статора в една операция (долу)

 • Груба и окончателна обработка с един единствен инструмент
 • Технологично надеждна и точно повторяема обработка на отвора на статора
 • Модулна конструкция (U-ос, съставни инструменти, къси ножове, сменяеми режещи пластини)
 • Съкращаване на времето на процеса благодарение на комбинираното решение от груба и окончателна обработка

4. Плъзгащ инструмент

Чистова обработка на отвора на статора

 • Механично задвижван инструмент на специална машина
 • Финишна обработка на основния диаметър, леглото за лагера и фаската
 • Възможни освобождения и контури
 • Високи скорости на подаване посредством Z=4

Параметри на рязане за инструментите

Композитна борщанга за 3D печат (2)

за инструмента за груба обработка (горе вляво)

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане (m/min)
199 500
Обороти (rpm)
Брой зъбци
800 4
Дълбочина на пробиване (mm) Диаметър на стартовия отвор (mm)
250 195
Подаване на зъб (mm/Z) Тегло на инструмента (kg)
0,1 10,4
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
0,4 320
Сила на подаване (N) Основно време (s)
1045 46,88
Въртящ момент (Nm) Мощност на задвижване (kW)
170 14

за инструмента за окончателна обработка (горе вдясно)

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане (m/min)
200 500
Обороти (rpm)
Брой зъбци
800 4
Дълбочина на пробиване (mm) Диаметър на стартовия отвор (mm)
250 199
Подаване на зъб (mm/Z) Тегло на инструмента (kg)
0,1 9,8
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
0,4 320
Сила на подаване (N) Основно време (s)
167 46,88
Въртящ момент (Nm) Мощност на задвижване (kW)
24,2 2,3

за конвенционален инструмент за разстъргване (2)

за инструмента за окончателна обработка (долу вляво)

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане (m/min)
221 600
Обороти (rpm)
Брой зъбци
864 8+4
Дълбочина на пробиване (mm) Диаметър на стартовия отвор (mm)
250 220
Подаване на зъб (mm/Z) Тегло на инструмента (kg)
0,06 29
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
0,24 207
Сила на подаване (N) Основно време (s)
192 72,34
Въртящ момент (Nm) Мощност на задвижване (kW)
21,21 1,92

за инструмента за груба обработка(долу вдясно)

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане (m/min)
220 500
Обороти (rpm)
Брой зъбци
723 6+12
Дълбочина на пробиване (mm) Диаметър на стартовия отвор (mm)
250 215
Подаване на зъб (mm/Z) Тегло на инструмента (kg)
0,2 25
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
0,24 289
Сила на подаване (N) Основно време (s)
2755 51,85
Въртящ момент (Nm) Мощност на задвижване (kW)
237 17,94

за специалната U-ос (3)

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане
221 500
Обороти (rpm)
Брой зъбци
720 3
Дълбочина на пробиване (mm) Диаметър на стартовия отвор (mm)
250 220
Подаване на зъб (mm/Z) Скорост на подаване на оборот (mm/U)
0,15 0,45
Скорост на подаване (mm/min) Сила на подаване (N)
324 183
Основно време (s) Въртящ момент (Nm)
46,3 20
Мощност на задвижване (kW)  
1,52  

за плъзгащия инструмент (4)

Диаметър на рязане (mm) Скорост на рязане
170 500
Обороти (rpm)
Брой зъбци
936 4
Дълбочина на пробиване (mm) Диаметър на стартовия отвор (mm)
250 169
Подаване на зъб (mm/Z) Тегло на инструмента (kg)
0,08 22
Скорост на подаване на оборот (mm/U) Скорост на подаване (mm/min)
0,32 299
Сила на подаване (N) Основно време (s)
141,8 50
Въртящ момент (Nm) Мощност на задвижване (kW)
12,03 1,18