Рязане чрез стружкоотнемане предавателна кутия

В нея се поместват всички единични части като лагери, блокиращи пръстени на синхронизатора и зъбни колела

Включва комплект конусни зъбни колела за балансиране на колелата

1. Рязане чрез стружкоотнемане корпус на предавателна кутия

Шест ръчно превключвани скорости и до девет такива в автоматичните предавателни кутии днес вече не са рядкост. Предавателната кутия обичайно е защитена и монтирана върху лагерни опори в корпус от лята алуминиева сплав, чието производство не е точно тривиално: Все по-малките допуски по отношение на форма и положение изискват максимално старание при проектирането на инструмента. Защото само с правилната концепция на обработка могат изобщо да се изпълнят зададените строги критерии. Така често се налага инструменти с голяма работна дължина да изпълняват едновременно няколко обработващи операции и то безопасно. 
Същевременно много често по съображения, свързани с околната среда и разходите, се налага да се откажете от традиционното „мокро“ смазване и да се използва смазване с минимални количества – с нашите инструменти без компромиси по отношение на параметрите на режима на рязане и оперативното време.

1. Комбиниран инструмент

Райбероване и разстъргване на групата на превключващата вилка с минимално количество смазка 

 • Райбероване, разстъргване и фрезоване на фаски с един инструмент - благодарение на това се пестят инструменти и се намалява оперативното време
 • Въпреки голямата работна дължина се постига максимална производителност чрез динамично балансиране
 • Прецизна настройка на диаметъра чрез фино регулиране с точност до μm

2. PKD комбиниран инструмент

Райбероване и фино струговане на отвора на блока за превключване с минимално количество смазка

 • Комбинация от запоен PKD-диамантен райбер и стоманено основно тяло с регулируеми с точност до μm сменяеми режещи пластини
 • Взискателна обработка чрез зададени високи стандарти по отношение на допуски за форма и положение
 • Въпреки голямата работна дължина се постига максимална производителност чрез динамично балансиране

3. Борщанга

Високопрецизна обработка напред и назад на отвора на задвижвания изходен вал с минимално количество смазка 

 • Прецизна настройка на диаметъра чрез фино регулиране с точност до μm
 • VCGW вложка с фино струговане и аксиално прорязване
 • Въпреки голямата работна дължина се постига максимална производителност чрез динамично балансиране
 • Обработка напред и назад за поддържане на съосност в границите на минимални грешки

2. Рязане чрез стружкоотнемане на корпус на диференциала

Диференциалната предавка или диференциалът допринася съществено за стабилността на автомобила при движение. На завои той изравнява разликата в оборотите между колелото от вътрешната и външната страна на завоя. Обработката на вътрешния контур на даден диференциал е изключително сложна. Усъвършенстваните системи от инструменти обаче предоставят прецизни методи на обработка – дори и без големи усилия за настройка. 
Независимо дали работите със специални машини или обработващи центри: Ние ще Ви помогнем да покорите пазара с нашите перфектни решения за инструменти.

1. U-ос с наставящ се инструмент/приставка

Разстъргване на сферична зенковка

 • Инструменти с фиксирани легла на режещите пластини за обработващи центри
 • Много прецизни легла на режещите пластини благодарение на специални методи на производство, т.е. без усилие за настройка след смяна на сменяемата пластина
 • Бързо и безопасно
 • Оптимизираното чрез FEM анализ напречно сечение на инструмента гарантира сигурна обработка
 • Обратно разстъргване на целия контур с инструмент с U-образна ос

2. Инструмент за струговане със сферична глава

Разстъргване на сферични зенковки чрез механично задействан специален инструмент

 • Инструменти с фиксирани легла на режещите пластини за специални машини
 • Много прецизни легла на режещата пластина благодарение на специални методи на производство
 • Без усилие за настройка след смяна на сменяемата режеща пластина
 • Бързо и безопасно
 • Задвижване на въртящия се клапан чрез задвижваща щанга

3. Сферичен зенкер

Оформяне на сферата чрез двустранно зенкероване

 • Инструменти с фиксирани легла на режещите пластини за специални машини
 • Много прецизни легла на режещата пластина благодарение на специални методи на производство
 • Без усилие за настройка след смяна на сменяемата режеща пластина
 • Бързо и безопасно
 • Особено подходящ за големи количества