Обработка на газови и парни турбини

1. Турбинен вал

При обработката на турбинния вал влизат в употреба следните инструменти:

 1. Сменяема пластина LNMR за струговане на трудно обработваеми материали 
 2. HX система за прорязване на трудно обработваеми материали 
 3. Сменяема пластина DNMM за окончателно струговане 

2. Лопатка на турбина

При обработката на лопатката на турбината се използват следните инструменти:

 1. MaxiMill 271 за отстраняване на прокатен обгар 
 2. MaxiMill 273 за груба ромбична обработка 
 3. MaxiMill HFC-TUR за груба обработка на перото на лопатката 
 4. MaxiMill 261 / 262 за груба обработка с керамика на перото на лопатката 
 5. MaxiMill 251 за първа шлифовка на перото на лопатката 
 6. MultiLock за чистова обработка на перото на лопатката 
 7. MaxiMill 252 за груба обработка на пета и глава 
 8. MaxiMill 274 за чистова обработка на пета и глава
 9. MaxiMill 211 за фрезоване на канали и преходи 
 10. Специална твърдосплавна фреза

3. Турбинен корпус

При обработката на турбинния корпус влизат в употреба следните инструменти:

 1. MaxiMill 270-19 за челно фрезоване 
 2. Специална борщанга за обратно зенкероване 
 3. Специална дискова фреза за фрезоване на канали 
 4. KUB V464 за пробиване на отвора за винт