Нашите аргументи в областта на медицинската техника

Изпитани инструменти - идеални за чувствителни компоненти

Изпитване за цитотоксичност: първата крачка към биосъвместимостта

 • изпитване за ин витро цитотоксичност* на нашите режещи материали
 • надеждно потвърдени от акредитирана лаборатория
 • перфектни при чувствителни компоненти, влизащи в контакт с тялото
 • проверими чрез сертификат

Тестът за ин витро цитотоксичност (веществото е токсично за живата клетка и води до нейното разпадане) е входният тест за доказателство на биосъвместимост.

Голяма част от нашите инструменти носят маркировката за подобно изпитване и могат да се използват без колебание, особено за компоненти, по които износването на покритието или даден остатъчен компонент от твърдия метал може да доведе до сериозни последващи вреди. 

Изпитвателната лаборатория е акредитирана от немската служба по акредитация.

100% вертикална интеграция = 100% доверие

Страстта към твърдия метал - от рудата до готовия продукт

Надеждността и доверието са от съществено значение. Чрез собственото снабдяване със суровини ние гарантираме, че винаги ще получавате „същото“ с най-високо качество.

 • собствено снабдяване със суровини
 • от праха до готовия продукт
 • всяка стъпка се осъществява в групата CERATIZIT
 • постоянно изпитване съгласно нашите директиви по обезпечаване на качеството
 • собствена разработка, производство и нанасяне на покритие

Устойчиви действия в името на нашето здраве

Лостове на устойчивото развитие: Ефективността

 • Съхранение на ресурсите
 • Усъвършенстване на производствените процеси
 • 100%-во използване на наличните възможности

Както при инструментите, така също и при техните приложения, могат да се постигнат значително по-висока ефективност от гледна точка на устойчивото развитие.

За нас от приоритетно значение при новите ни разработки са енергийният баланс, въглеродният отпечатък и по-ниските разходи при производството на Вашите компоненти. 

Примери за нашите устойчиви действия

Стратегия: Трохоидално струговане

 • по-дълги периоди на издръжливост
 • по-кратко време на обработка
 • по-ниска консумация на енергия
 • по-висока икономическа ефективност

Иновативен инструмент: FreeTurn

 • използване на потенциала на машината
 • намаляване на броя на инструментите
 • значително по-ефективна обработка чрез стружкоотнемане
 • по-висока икономическа ефективност
 • положително влияние върху качеството на инструментите

Намаляване на суровините: MultiLock

 • пестене на суровини от твърдосплавен материал
 • висока производителност при обработка чрез стружкоотнемане
 • по-малко усилия за шлайфане
 • намалено използване на енергия при производството и при употребата
 • по-малко тегло = по-ниски разходи за транспорт