TEAM CUTTING TOOLS

Механични и мехатронни управляеми инструменти 

Максимална ефективност и прецизност при обработката

Механичните и мехатронни управляеми инструменти са оптималното решение за обработка на сложни контури, нецилиндрични отвори, челни повърхности и прорези върху несиметрични ротационни компоненти с възможно най-голяма ефективност и прецизност.

Нашите опитни инженери са експерти по отношение на обработката на сложни контури и в тясно сътрудничество с Вас ще разработят оптималното потребителско решение.

Разстъргващи глави KOMdrive

Механично управление със задвижване чрез съединителна щанга за специализирани машини

U-ос система KOMtronic

Ефективна обработка на контури за струговане на несиметрични ротационно части

Специално решение борщанга със супорт

Обработката при пробиването на отвора изключително ефективна