TEAM CUTTING TOOLS

KOMdrive | Шейна

Задвижването на шейните на нашите супорти се осъществява чрез зацепване на косо разположени зъби с голям профил с максимален коефициент на припокриване. Надлъжният ход може да бъде ограничен чрез фиксирани ограничители. Плъзгащите се части са от азотирана стомана с висока повърхностна твърдост и добри антифрикционни свойства.

  • Благоприятно триене по двойки благодарение на специалното третиране на подвижните части
  • Максимален мъртъв ход от 10 μm
  • Компактната конструкция на супорта и интегралното съотношение допринасят за по-висока стабилност и произтичащата от това по-висока мощност на рязане
  • Високи обороти, свързани с допълнително повишаване на производителността без нарушаване на точността и експлоатационния живот
  • Внимателното разработване и конструиране, както и прецизната изработка, гарантират висок технически стандарт

PKE 101: Челна разстъргваща глава с единичен супорт и схема на разположение на обработваните отвори в супорта

PCD 101: Челна разстъргваща глава с двоен супорт и схема на разположение на обработваните отвори в супорта

PKU 101: Челна разстъргваща глава с балансировка и схема на разположение на обработваните отвори в супорта

PKE 104: Челна разстъргваща глава с единичен супорт и SBA държач

PKE 103: Челна разстъргваща глава с единичен супорт и ABS държач

PKU 103: Челна разстъргваща глава с балансировка и ABS държач

Примери на обработка за закрепването на инструмента

Външно копиране

Външно прорязване

Прорязване и челна обработка

Челно струговане отвън навътре

Разстъргване и челно струговане

Вътрешна обработка

Челно струговане и прорязване

Свредловане в плътен материал на конуса с последваща чистова обработка

На Вашите въпроси с удоволствие ще отговори компетентният сътрудник от отдела за обслужване на външни клиенти или просто ни напишете имейл.