TEAM CUTTING TOOLS

KOMtronic | U-ос

Комплексна обработка на една машина без ротация на детайла

Свободно програмируемите системи KOMtronic с U-ос позволяват всякаква контурна и стругова обработка на ротационно несиметрични части.
Заедно със специално изработени инструменти за накрайници и оптимално подбрани режещи пластини могат да се изпълнят контури в отворите, както и външна обработка. Това позволява значително намаляване на производственото време, с подобрено качество на повърхностна обработка и по-висока точност на размерите.

По-висока икономическа ефективност

  • Ползване на стандартни машини вместо специални машини
  • Намаляване на броя на инструментите
  • Отпадане на приспособленията за закрепване при окончателна обработка на струг

Намалени разходи за детайл

  • Намаляване на времето за обработка и изпълнение чрез цялостна обработка на една машина
  • Спестяване от смяна на инструменти
  • Замяна на отнемащите време циркулярни обработки
  • Намаляване на времето на престой
  • Висока производителност на рязане

Ниски експлоатационни разходи

  • Комплексна обработка на една машина без ротация на детайла
  • Минимална необходима мощност поради U-оста

Използване на системата с U-ос в медицинските технологии и в автомобилната индустрия

Вижте във видеоклиповете как свободно програмируемата система KOMtronic с U-ос позволява всякаква контурна и стругова обработка на въртящи се несиметрични части.

Управлявате, контролирате, обслужване и много още!

С уеб сървъра вече можете да осъществите достъп до Вашата система с U-ос от всяко място. Вижте видеото сега.

Примерни обработки за системата с U-ос

Прорязване

Пробиване легла за клапани

Лагерни опори

Канал за охлаждане
Околовръстен канал

Напречна кормилна щанга

Затиловане
Корпус на диференциала

Вътрешно контурно струговане

Външно контурно струговане

На Вашите въпроси с удоволствие ще отговори компетентният сътрудник от отдела за обслужване на външни клиенти или просто ни напишете имейл.