TEAM CUTTING TOOLS

Ние ще оптимизираме Вашия процес - предизвикайте ни!

Ние ще извлечем най-доброто от Вашите процеси на обработка и ще разработим оптимален производствен процес, съобразен с Вашите нужди!

→ без какъвто и да било риск!

Вашите ежедневни предизвикателства
 • оптимално използване на инструментите
 • намаляване на дела на дефектните изделия
 • отстраняване на проблеми при производството
 • защита на машините
 • устойчива надеждност на процесите
 • намаляване на времето на цикъла

Ние имаме решението!

Ние ще определим и съгласуваме индивидуално Вашата идеална стратегия на обработка и решението за инструменти с...

... нашите хора
 • персонални приложни инженери на място
 • опитен проектен екип при разработката на иновативни решения за инструменти
 • глобална мрежа от експерти със специализирани познания в областта на рязането чрез стружкоотнемане и в дигиталния бранш
... нашите инструменти
 • богат асортимент от стандартни инструменти
 • индивидуални специални инструменти
 • дигитални продукти: Система за контрол и регулиране на процеса ToolScope, и т.н.

Оптимизация на процесите - стъпка по стъпка

 1. Представяне на възможни решения*
 2. Изготвяне на оферта и целево споразумение
 3. Интегриране на ToolScope
 4. Регистриране и визуализация на хода на процеса с ToolScope
 5. Цялостен анализ на данните на процеса
 6. Представяне на мерките за максимална ефективност
 7. Внедряване на определените мерки за оптимизация
 8. Издаване на фактура едва след постигане на целите
* Решения за инструменти, решения за закрепване, предоставяне на инструменти (Tool-O-Mat), Управляеми инструменти (KOMflex, KOMtronic), дигитален мониторинг на производствения процес (ToolScope) и т.н.

Някои от нашите клиенти вече постигнаха своите цели

Детайл: Разпределителна планка

Мерки:

 • Оптимизация на концепцията за инструмента
 • Адаптиране на стратегията на обработка с ToolScope

Резултат:

 • Намаляване на времето на цикъла с 15%
 • Повишаване на издръжливостта на инструмента с 30%
 • Повишена надеждност на процеса с 25%

Детайл: Корпус на предавателна кутия

Мерки:

 • Оптимизация на концепцията за инструмента
 • Адаптиране на стратегията на обработка с ToolScope

Резултат:

 • Намаляване на времето на цикъла с 12%
 • Възвращаемост (ROI) след 2 месеца

Свържете се са нас сега и ни предизвикайте!

Можете да се свържете с нашия център за обслужване на клиенти от понеделник до петък от 8:00 до 16:40 часа.