TEAM CUTTING TOOLS

Как се отразява допълнителното заточване върху фрезите?

Чело

При твърде голямо износване на челната геометрия тя се отделя и заточва отново, което води до скъсяване на инструмента (дължина на рязане) до следващия х размер.

Стружкови повърхнини

При допълнителното заточване на стружковата повърхнина се намалява диаметърът на режещия ръб.

Периметър

При допълнителното заточване по периметъра се намалява диаметърът на режещия ръб.

Шийка

Когато се шлифова повторно шийката на даден инструмент, това засяга само диаметъра.
Дължината на шийката не се променя!