TEAM CUTTING TOOLS

Видове износване на HSS и VHM свредла

Раздробяване по краищата

Причини

 • Изделието се движи при влизане на свредлото (напр. затягането на изделието не е оптимално)
 • недостатъчно охлаждане
 • прекалено голямо радиално биене

Решения

 • Проверете затягащия елемент, (проверете луфта около шпинделовата опора)
 • Проверете подаването на охлаждащите смазочни средства
 • Оптимизирайте радиалното биене

Раздробяване по направляващите фаски

Причини

 • Движения на изделието
 • грешка при боравенето или транспорта

Решения

 • Проверка на затягането на изделието, проверка на стабилността на изделието
 • Използване на оригиналните опаковки за съхранение и транспорт

 

Раздробяване по стъпалата

Причини

 • Недостатъчна стабилност
 • Затягащият патронник не е достатъчно здрав и точен

Решения

 • Проверка на затягащото приспособление
 • Използване на високо прецизни затягащи патронници

Образувание по режещия ръб

Причини

 • скоростта на рязане е прекалено ниска
 • негативна повърхност по краищата на режещия ръб
 • недостатъчно охлаждане

Решения

 • Увеличете скоростта на рязане
 • Изберете свредло с остра препарация на краищата на режещия ръб
 • Проверете подаването на охлаждащата течност

Откъртвания по направляващите фаски

Причини

 • Изделието се движи при излизането на свредлото: „обратно пружиниране”
 • прекалено слабо охлаждане

Решения

 • Проверете затягането на изделието
 • Проверете охлаждащата течност, увеличете налягането на охлаждащата течност

Откъртвания по главния режещ ръб

Причини

 • нестабилни условия за пробиване
 • прекъснат разрез
 • максималната ширина на износването е надхвърлена

Решения

 • Оптимизиране на изделието и затягането на инструмента
 • Намаляване на подаването
 • По-ранна смяна на инструмента

Износване под формата на вдлъбнатини

Причини

 • прекалено ниска скорост на рязане
 • недостатъчно охлаждане

Решения

 • Увеличаване на скоростта на рязане
 • Увеличаване на налягането на охлаждащото смазочно средство

Раздробяване при ъгъла на върха на свредлото

Причини

 • подаването е недостатъчно
 • свредлото се отклонява

Решения

 • Увеличете подаването
 • Радиално биене < 0,02 mm

Прекомерно износване на свободните повърхности по краищата на режещия ръб

Причини

 • скоростта на рязане е прекалено висока
 • подаването е недостатъчно
 • недостатъчно охлаждане
 • пробиване от две страни или прекъснат разрез на изхода

Решения

 • Намалете скоростта на рязане 
 • Увеличете подаването
 • по-добро охлаждащо смазочно средство (повече количество, увеличете налягането, поставяне на дюза?) 
 • Контролирайте излизането на свредлото

Прекомерно износване на режещия ръб

Причини

 • скоростта на рязане е прекалено висока
 • налягането на охлаждащия агент е прекалено ниско
 • свредлото се отклонява

Решения

 • Намаляване на скоростта на рязане, увеличаване на подаването
 • Увеличаване на налягането на охлаждащия агент
 • Радиално биене < 0,02 mm