Устойчивостта не е цел, а мисия

Ние имаме амбициозна мисия за устойчивост, която ще засегне и промени цялата верига за доставки. Но истинската устойчивост работи само заедно. Ето защо нашата мисия надхвърля собствената ни сфера на дейност: С нашите продукти и услуги ние искаме да дадем възможност на нашите клиенти да произвеждат по един по-устойчив начин. Чрез нашата амбициозна мисия ние искаме да допринесем съществено за справяне с промените на климата.

Нашата визия: Пионер в областта на устойчивостта

Ние приемаме сериозно отговорността си за околната среда. До 2025 г. бихме искали да бъдем лидер в областта на устойчивото развитие в производството на твърда сплав и машинна обработка. Ето защо ние прилагаме мисията за устойчивост по цялата верига на стойността.

Как планираме да реализираме визията си и да изпълним мисията си?

Нашата стратегия за устойчивост

За да изпълним амбициозната си мисия за устойчивост в цялата компания, ние включваме цялата верига на стойността. Нашата стратегия за устойчивост не е свързана само с вътрешните процеси и ресурси. Тя също така поставя нови стандарти за сътрудничество с нашите партньори – по отношение на екологичните, социалните и управленските критерии, или накратко ESG.

Ние сме наясно, че има много области, които трябва да бъдат взети предвид. В първия етап се съсредоточаваме повече върху аспектите с най-голямо въздействие: Неутралност по отношение на климата и кръгова икономика.

Мисия #1: Неутрални по отношение на климата през 2025 г

Ние осъзнаваме отговорността си за опазване на климата и полагаме големи усилия да поддържаме възможно най-нисък въглероден отпечатък. Целите на ООН за устойчиво развитие ни насърчават да спрем да отделяме въглеродни емисии до 2050 г. Ние обаче се стремим да постигнем това още до 2040 г.

  • До 2025 г.: Климатично неутрални, намаляване на емисиите с 35%
  • До 2030 г.: Комбинирано намаление от 60%
  • До 2040 г.: Нетна нула, намаляване на емисиите с 75%

Мисия #2: Намаляване на използването на нови суровини

За да намалим добива на нови суровини, нашата мисия е да увеличим дела на суровините, оставащи във веригата за производство на твърда сплав, до над 95% до 2030 г. (въз основа на степента на рециклиране на синтерованите продукти).

 

CT-GS20Y

CT-GS20Y е първият сорт, произведен от рециклирана твърда сплав с въглероден отпечатък, специфичен за продукта (PCF). Това дава възможност да се изчислят спестяванията на CO2e за отделните сортове/продукти.