Инструкции за опаковане за правилно пълнене на нашите кутии

1. Избор на подходяща транспортна кутия

  • Стандартна кутия: малка кутия за презаточване
    300x200x140 см
  • голяма кутия за презаточване: За много дълги инструменти (напр. свредла за дълбоки отвори WTX)
    600x400x140 см

2. Безопасно пълнене на транспортната кутия

Моля, не забравяйте товарителницата!

↴ Изтеглете подходящия формуляр за това.

3. Подготовка на транспортната кутия за изпращане

Нанесете приложения етикет за доставка върху капака и кутията Ви е готова за изпращане!

Важно указание

  • Поставете инструментите поотделно в отделенията за съхранение на нашите кутии за презаточване.
  • Можете да поставите инструментите в отделенията и в техните оригинални опаковки. По този начин Вашите инструменти са оптимално защитени за транспортирането.
  • По-добре е да използвате втора кутия – препълнените кутии могат да доведат до повреда на инструментите при транспортиране. 
  • Можете да поръчате допълнителна кутия чрез нашия формуляр.