TEAM CUTTING TOOLS

Tool Supply 24/7

Индивидуални решения за доставка на инструменти

Ние поемаме цялостния процес на снабдяване и поддържане на склад!

Когато става въпрос за процеса за снабдяване с инструменти при по-внимателна проверка става ясно, че в тази област са необходими многобройни ресурси. За да се опростят тези сложни процеси и в крайна сметка да се осигури по-ефективно снабдяване с инструменти, Team Cutting Tools от групата CERATIZIT като доставчик на комплексни услуги в областта на рязането чрез стружкоотнемане предлага иновативни решения, индивидуално съобразени с Вашите потребности. 
Нашата цел в случая да разполагате винаги и в точното време с подходящия инструмент - фактор от съществено значение за Вашия успех.

 • Техническо консултиране
 • Определяне на потребностите
 • Консигнационен лагер
 • Изписване на стоки 24/7
 • Автоматично попълване на наличностите
 • Прегледна отчетност
 • Оптимизация на разходите
 • Статистики и оценки

Обичайният път на снабдяване с инструменти е свързан с време и разходи, а дълги престои на машините забавят работните процеси.

Снабдяване с инструменти с TOOL SUPPLY 24/7

 1. Уведомление за вземане: Наличен ли е инструментът? | Идентифициране на потребност? | 
  Задействане на потребност?
 2. Покупка: Поръчка
 3. Постъпване на стоки: Приемане на пратката | Проверка фактура | Плащане
 4. Склад за инструменти: Завеждане на инструмента | Съхраняване на инструмента на склад
 5. Изписване -> ново планиране
 6. Производство
 1. Създаване на артикул: При приемане на нови стоки и изменения
 2. Автоматично уведомление за вземане
 3. Динамично управление на складовата наличност: Адаптиране на количествата към потребностите
 4. Автоматично попълване от CERATIZIT
 5. Изписване на стоки 24/7
 6. Производство

Вие определяте продуктите и пълномощията за достъп. Ние Ви подпомагаме при определяне на потребностите, избора на система и инсталацията.

Прозрачност

 • Чрез персонализирано изтегляне
 • Целево разпределение на пълномощията
 • Различни оценки
 • Регистрация на разходни центрове

Висока разполагаема наличност

 • Автоматично уведомление за вземане
 • Динамично управление на складовата наличност
 • Изпращане на съобщение директно на клиента
 • Непрекъснато попълване от сътрудника от сервиза
 • Без дефицит в наличностите
 • Ежедневно извеждане на данни

Комплексна обработка чрез стружкоотнемане от един доставчик

 • Едно лице за контакт за всички въпроси относно практическото приложение
 • Целево обучение на Вашите сътрудници при нови инструменти
 • Интегрирана система за поръчки, ориентирана към потребителя

Първокласна услуга с дългосрочна перспектива

 • Създаване и разпределение на артикула от CERATIZIT
 • Без допълнителни разходи за ремонт, сервиз и разширения
 • Незабавна актуализация на най-новите продукти
 • Регулярна актуализация на асортимента
 • Консигнационен лагер
 • Без срокове на договори
 • Инвентаризация от CERATIZIT

Повече сигурност и намаляване на разходите

 • Без необходимост от персонал за управление на наличностите
 • Автоматичен процес на поръчки, планиране
 • Отпадане на обработка при постъпване на стоки, пощенски разходи, опаковка и др.
 • Силен партньор с дългогодишен опит
 • Малка вероятност за нарушения в хода на операцията
 • Месечна отчетност / удължен срок на плащане
 • B2B интерфейс

TOOL-O-MAT 840

Уникалното решение за съхранение на склад

До 840 различни продукти могат да се съхраняват в тази машина. Гъвкавите складове се адаптират към големината на продукта и гарантират максимална ефективност и зползване. Ежедневното планиране на Вашите инструменти и услугата за попълване от CERATIZIT гарантират, че Вашите инструменти са готови, когато са Ви необходими. Заплащането се извършва едва при вземане.

Персонализирани опции за дизайн

Изберете Вашия фаворит от нашите пет топ дизайна за TOOL-O-MAT 840:

Свредловане, WTX – UNI

Фрезоване, AluLine

Струговане, HCR 1135

DRAGONSKIN – технология за нанасяне на покрития

Ъглова фрезова система 491

TOOL-O-MAT 80

Съвременният класик

Тази съвременна система за планиране на инструменти предлага до 80 различни продукти чрез своя ясен лицев панел. Това позволява бърз избор на инструмента от сензорния екран без каквото и да било отнемащо време за търсене в каталога. Гъвкавото конфигуриране на чекмеджетата прави лесно складирането дори на тежки продукти, които асансьорът транспортира безопасно до изходното отделение. Към даден модул за управление могат да се присъединят до четири автомата. Това не само пести изключително много място, но и позволява при необходимост увеличаване на капацитета за складиране.

Както и при останалите наши системи за планиране на инструменти, и при TOOL-O-MAT 80 сме винаги сигурни, че инструментът, от който се нуждаете, никога няма да бъде изчерпан. Ние поемаме попълването на наличностите заради Вас и имаме грижата Вашият стандартен инструмент да бъде винаги наличен на склад. Това важи естествено и за тази система: Заплащате стоката едва след вземането.

Към даден модул за управление могат да се присъединят до четири автомата