TEAM CUTTING TOOLS

ToolScope контролира и документира производството на детайли за турбинни двигатели

За да се гарантира безпроблемна експлоатационна безопасност във авиационната индустрия, производствените процеси трябва да отговарят на редица строги стандарти. За да се намали разходът на ръчен труд при документирането на своето производство, даден доставчик от областта на авиационната индустрия заложи на нашата система за подпомагане ToolScope – за да постигне пестене на време и надеждност на процесите!

Стандартите при производството на самолети и техните компоненти са екстремно строги и трябва да се изпълняват и документират без пропуски. „Доставчик, който беше преодолял успешно тези бариери и се числи към групата на утвърдените доставчици от предприятията в областта на въздухоплаването, имаше желанието да намали огромния обем от ръчен труд при изпитването и документирането. Поради това той търсеше система за мониторинг на производствения процес, която да отговаря и на стандартите в областта на въздухоплаването GEP11TF12 и MTV548-4. Решението дойде под формата на нашата система ToolScope“, обяснява Марк Ротшефер, Sales & Application Lead/Digital Solutions към CERATIZIT.

Контролът в реално време пази детайла и машината

Упоменатият доставчик произвежда ротори за компресори за двигателни турбини, така наречените „блискове“ (лопаткови вентилатори), от хром-никеловата сплав Inconel® 718. „За да се избегнат скъпо струващи грешки в производствения процес, надеждният контрол в реално време със системата ToolScope е важен фактор за качество. Системата предупреждава при преждевременно износване на инструмента или дори при счупване и по този начин предпазва машината и изделието“, знае Марк Ротшефер. 

Първо обаче всички използвани за производството на лопаткови вентилатори обработващи центри трябва да се оборудват с CERATIZIT ToolScope, както и със същата сензорна техника за контрол на охлаждащото средство. Предизвикателството в случая е: Машините бяха с години на производство 2007 - 2020 и имаха различни управления и софтуерни версии. Ние обаче успяхме да интегрираме във всички машини еднаква платформа за обслужване на системата ToolScope. Потребителят е доволен: Обслужването на всяка машина е унифицирано по отношение на контрола.

Хардуерът ToolScope с директно свързване към машината

Моноколело за използване при двигателни турбини: Отворите бяха контролирани с ToolScope.

ToolScope модули за дигитално документиране

ToolScope се състои от различни, комбинируеми един с друг модули, които изпълняват различни задачи на контрол. „За нашия клиент беше важно своевременното разпознаване на счупен инструмент и по този начин ограничаване на последващите щети за инструмента, изделието и машината. За тази цел ние използвахме модула TS-PM (мониторинг на производствения процес), който чрез 100%-вия контрол на заготовките позволява дори производство без участие на човек“, добавя Марк Ротшефер. Той беше разширен в съответствие със стандартите във въздухоплаването GEP11TF12 и MTV548-4. В този случай се контролират въртящият момент на шпиндела, въртящият момент на подаващата ос, оборотите на шпиндела, налягането на охлаждащото средство и дебита.

Помощ при контрола и документирането в реално време на критични процеси оказва и модулът TS-QRep (документация на системата за управление на качеството). „За да се гарантира спазването на високите стандарти в областта на въздухоплаването, доставчикът трябва да има изрядна документация за управление на качеството. Модулът TS-QRep запаметява например даден PDF документ като потвърждение за качество, генерира мнемосхема и съхранява данни за процеса като сериен номер, номер на изделието и времеви печат. Освен това се документира, че точно са спазени и определените граници на процеса“, обяснява Марк Ротшефер.

TS-Connect (мрежови функции) позволява ToolScope да се свърже с фирмената мрежа и да осъществява автоматичен трансфер на генерираните параметри на процеса и PDF файлове чрез мрежовата Push функция директно към клиентския сървър. IT отделът на клиента може след това да създаде резервно копие на данните в зависимост от своите специални потребности. 

Комплексно и все пак толкова лесно

За да бъде производството на лопаткови вентилатори още по-прозрачно за крайния клиент, операторът на машината може да въведе серийния номер на подлежащия на производство детайл, като по този начин документацията да съдържа освен изискваните по стандартите във въздухоплаването параметри, така също и серийния номер на детайла и номера на инструмента. Документацията се съхранява сортирано по сериен номер на детайла и може да бъде лесно предоставена на крайния клиент в случай на необходимост. Процесът може да се автоматизира напълно с баркод скенери или когато данните вече са съхранени в управлението.

Използвайки различни ToolScope модули, дори сложни задачи по документиране, като тези в авиационната индустрия, могат да бъдат документирани в съответствие със стандартите - и то за секунди.

Автоматизиран, функционира!

CERATIZIT облекчи неимоверно работата на доставчика със системата ToolScope: Това, което подлежеше на документиране, преди беше трудоемък и досаден процес и изискваше изваждане от системата ръчно, сега се извършва автоматично - и следователно за секунди. „Още един важен, стимулиращ качеството аспект на ToolScope: Системата пази ценните заготовки и машини, като предупреждава своевременно за счупен инструмент и при необходимост спира процеса. Това прави производството на моноколела още по-прозрачно за крайния клиент – а „полетът“ още по-безопасен!“, обобщава Марк Ротшефер.