KOMlife | Автономно регистриране с точност до секунда на експлоатационни данни

Обединява контрола на сменяемите режещи пластини чрез регистриране на експлоатационни данни в гъвкава система

За потребителите на прецизни инструменти времето на престой е от съществено значение, тъй като то намалява производителността и увеличава разходите за единица продукция на произведените продукти. Чрез използването на иновативни стратегии за поддържане в изправност като Preventive Maintenance/превантивна поддръжка – с други думи надеждна, предвидима поддръжка – може да се повиши експлоатационния живот на инструментите и ефективността на инсталацията като цяло.

Индикаторът за техническо обслужване KOMlife разпознава и регистрира с точност до секунда автоматично експлоатацията на инструмента. Определените експлоатационни данни се представят ергономично на дисплея.

 • Превантивна поддръжка
  Редовното и ранно планиране на поддръжката може да увеличи експлоатационния живот на инструментите и да гарантира качеството на обработвания детайл по всяко време.
 • Широка област на приложение
  С приложението KOMlife чистото събиране на оперативни данни за задвижващите инструменти се разширява с интелигентно съобщение за поддръжка на индексируеми пластини на специални инструменти с много остриета.
 • Работните данни могат да се четат директно от съответния инструмент
  Благодарение на компактния дизайн с вграден OLED дисплей.
 • Визуализация на необходимата поддръжка на инструментите
  Чрез червен, мигащ светодиод.
 • Дигитален запис на работните данни
  Чрез патентован, динамичен QR код и приложението KOMlife.
 • Изводи за използването на инструменти
  Изводи за състоянието и натоварването на режещия ръб, например след период на съхранение, чрез сканиране на QR кода с приложението KOMlife, история на работата на потребителя с инструментите.
 • Не са обвързани с производителите на инструменти
  KOMlife може да се инсталира в нови и съществуващи линейни и ротационни системи (също и от потребителя), независимо от производителя на инструмента.

На Вашите въпроси с удоволствие ще отговори компетентният сътрудник от отдела за обслужване на външни клиенти или просто ни напишете имейл.

Ергономичен индикаторен модул

KOMlife деактивирано
 • Брой на експлоатационните часове
 • Актуално състояние на интервалите на техническо обслужване
 • Размери: 30 x 30 x 11 mm

Възможност за използване на различни системи от инструменти

Инструментът се върти -> KOMlife е активирано
 • При линейно или ротационно ускорение над 1,5 g
 • Необходимо място за монтаж: 30,1 x 30,1 x 10 mm

Патентован, динамичен QR код

Дигитално отчитане на експлоатационните данни
 • Дигитална регистрация и експортиране на експлоатационните данни през смартфон и KOMlife приложението
 • Визуализация на серийния номер и на експлоатационните данни

Персонализиране

Достигнат интервал за техническо обслужване
 • Възможност за настройка на интервал за техническо обслужване в зависимост от приложението
 • Визуализация на необходимото техническо обслужване на инструмента чрез червени, мигащи светодиоди LED
Технически данни
Литиева батерия CR2032
Експлоатационен живот на батерията около 2 години
Размери 30 x 30 x 11 mm
Мин. ускорение 1,5 g
Мин. диаметър на инструмента 50 mm

Тествай сега KOMlife приложението!

Безплатно изтегляне на приложението

Безплатно KOMlife приложение в App Store за iOS® устройства

Сканиране на тестов код

След изтеглянето на приложението можете да отчитате с посочения по-долу QR код примерни експлоатационни данни като експлоатационни часове, общо часове или зададени номера на инструменти.