Tool Supply  

Индивидуални решения за доставка на инструменти

Ние поемаме цялостния процес на снабдяване и поддържане на склад!

Когато става въпрос за процеса за снабдяване с инструменти при по-внимателна проверка става ясно, че в тази област са необходими многобройни ресурси. За да се опростят тези сложни процеси и в крайна сметка да се осигури по-ефективно снабдяване с инструменти, Team Cutting Tools от групата CERATIZIT като доставчик на комплексни услуги в областта на рязането чрез стружкоотнемане предлага иновативни решения, индивидуално съобразени с Вашите потребности. 
Нашата цел в случая да разполагате винаги и в точното време с подходящия инструмент - фактор от съществено значение за Вашия успех.

 • Техническо консултиране
 • Определяне на потребностите
 • Консигнационен лагер
 • Изписване на стоки 24/7
 • Автоматично попълване на наличностите
 • Прегледна отчетност
 • Оптимизация на разходите
 • Статистики и оценки

Обичайният път на снабдяване с инструменти е свързан с време и разходи, а дълги престои на машините забавят работните процеси.

Снабдяване с инструменти с TOOL SUPPLY

 1. Уведомление за вземане: Наличен ли е инструментът? | Идентифициране на потребност? | 
  Задействане на потребност?
 2. Покупка: Поръчка
 3. Постъпване на стоки: Приемане на пратката | Проверка фактура | Плащане
 4. Склад за инструменти: Завеждане на инструмента | Съхраняване на инструмента на склад
 5. Изписване -> ново планиране
 6. Производство
 1. Създаване на артикул: При приемане на нови стоки и изменения
 2. Автоматично уведомление за вземане
 3. Динамично управление на складовата наличност: Адаптиране на количествата към потребностите
 4. Автоматично попълване от CERATIZIT
 5. Изписване на стоки 24/7
 6. Производство

Вие определяте продуктите и пълномощията за достъп. Ние Ви подпомагаме при определяне на потребностите, избора на система и инсталацията.

Прозрачност

 • Чрез персонализирано изтегляне
 • Целево разпределение на пълномощията
 • Различни оценки
 • Регистрация на разходни центрове

Висока разполагаема наличност

 • Автоматично уведомление за вземане
 • Динамично управление на складовата наличност
 • Изпращане на съобщение директно на клиента
 • Непрекъснато попълване от сътрудника от сервиза
 • Без дефицит в наличностите
 • Ежедневно извеждане на данни

Комплексна обработка чрез стружкоотнемане от един доставчик

 • Едно лице за контакт за всички въпроси относно практическото приложение
 • Целево обучение на Вашите сътрудници при нови инструменти
 • Интегрирана система за поръчки, ориентирана към потребителя

Първокласна услуга с дългосрочна перспектива

 • Създаване и разпределение на артикула от CERATIZIT
 • Без допълнителни разходи за ремонт, сервиз и разширения
 • Незабавна актуализация на най-новите продукти
 • Регулярна актуализация на асортимента
 • Консигнационен лагер
 • Без срокове на договори
 • Инвентаризация от CERATIZIT

Повече сигурност и намаляване на разходите

 • Без необходимост от персонал за управление на наличностите
 • Автоматичен процес на поръчки, планиране
 • Отпадане на обработка при постъпване на стоки, пощенски разходи, опаковка и др.
 • Силен партньор с дългогодишен опит
 • Малка вероятност за нарушения в хода на операцията
 • Месечна отчетност / удължен срок на плащане
 • B2B интерфейс

Гъвкавите складове се адаптират към големината на продукта и гарантират максимална ефективност и зползване. Ежедневното планиране на Вашите инструменти и услугата за попълване от CERATIZIT гарантират, че Вашите инструменти са готови, когато са Ви необходими. Заплащането се извършва едва при вземане.

Ако не намирате отговор на Вашия въпрос? Тогава просто попълнете следващия формуляр и ние ще се свържем незабавно с Вас!

Моля, попълнете полетата по-долу. Полетата, отбелязани с *, са задължителни.