Přehled použití

1.1. Rovinné a rohové frézování

Srovnání s různými frézovacími systémy

Ekonomická a produktivní práce v případě různých strategií obrábění si vyžaduje takový typ nástroje, který je optimálně uzpůsobený takovému použití. Přinášíme zde informace o tom, pro jaké strategie frézování jsou systémy fréz s kruhovými destičkami, rovinné a rohové frézy zvlášť vhodné a pro jaká vedlejší použití je lze rovněž použít.

Pomocí rovinné frézyse vytvářejí rovné plochy. Alternativně lze pomocí této frézy frézovat i drážky nebo fazetky na hranách obrobků; pomocí některých systémů rovinných fréz lze dokonce provádět cirkulární, axiální frézování nebo šikmé utápění do plna.

Ovšem i pomocí kopírovacích či rohových fréz lze vytvářet rovné plochy. Mnohé frézy s kruhovými destičkami nebo systémy pro rohové frézování lze kromě toho používat pro vedlejší použití systému rovinného frézování.

Vedlejší použití rovinných fréz:
Frézování drážek a srážení hran

Vedlejší použití rovinných, kopírovacích a rohových fréz (v závislosti na systému): axiální utápění, cirkulární utápění, šikmé utápění

Výjimky potvrzují pravidlo: Každý frézovací systém, který je určený pro určitou strategii obrábění, nemusí pro tento případě použití nutně fungovat. Frézy s kruhovými destičkami nejsou například vhodné pro tenkostěnné obrobky, rohové frézy pak pro dlouhá vyložení nástrojů. Lze to zdůvodnit různými vlastnostmi systémů.

Následující ilustrace znázorňuje rozložení řezných sil v případě konkrétních frézovacích systémů. Červené vektorové šipky dole představují radiální, popř. axiální řezné síly; zelené šipky jsou výsledné vektory síly;

Při frézování musí radiální síly kompenzovat vždy frézovací systém samotný; axiální síly se oproti tomu odvádějí dál na vřeteno frézy a absorbuje je stroj.

V případě systému rovinného frézování jsou vznikající radiální a axiální řezné síly relativně rovnoměrně rozložené díky úhlu náběhu 45 stupňů. Díky těmto vyrovnaným podmínkám jsou nástroj méně náchylné na vibrace, tudíž ne např. možné i delší vyložení nástrojů než v případě systémů rohového frézování. Tento typ frézy je prioritně vhodný pro obrábění tvrdých ocelí nebo křehké litiny, protože se tím díky menším rovinným břitům zabrání vylamování materiálu z obrobku a díky většinou příznivě zvolenému úhlu náběhu řezné hrany vylamování materiálu z materiálu.

Rohová fréza produkuje převážně radiální síly, které působí ve směru posuvu. Rovná plocha obrobku, která se obrábí, není následně vystavená příliš velkému řeznému tlaku. To může být výhodou při obrábění tenkostěnných obrobků nebo i v případě nestabilního upnutí. Oblastí hlavního použití rohových fréz ovšem je a zůstává obrábění kontur, odsazených ploch nebo bočních stěn obrobků, u nichž je nutný úhel 90 stupňů.

Shrnutí:
Čím více řezných sil působí při (rovinném) frézování v axiálním směru, tím větší může být posuv.
Čím více řezných sil působí v radiálním směru, tím menší se musí zvolit posuv.

Empirický vzoreček pro startovní hodnoty fz v mm při frézování:

Rovinné frézy cca 0,15

 Frézy s kruhovými destičkami cca 0,25

Rohové frézy cca 0,1

Oblastí hlavního použití rohových fréz je obrábění kontur, odsazených ploch nebo bočních stěn obrobků, u nichž je nutný úhel 90 stupňů. Tyto frézy lze ovšem v případě příslušného požadavku používat i pro obrábění rovinných ploch. Jelikož rohová frézy převážně využívá radiální síly, které působí ve směru posuvu, obráběná rovinná plocha obrobku není vystavena příliš vysokému řeznému tlaku. To může být výhodou při obrábění tenkostěnných obrobků nebo i v případě nestabilního upnutí.

1.2. Frézy s kruhovými destičkami

Frézy s kruhovými destičkami se používají hlavně pro obrábění plochých kontur 3D. Systém fréz s kruhovými destičkami produkuje minimální radiální řezné síly při maximálních hodnotách axiálních sil. Velká část řezné síly se tak odvádí přes vřeteno frézy do stroje. Stabilita je optimální, jelikož je boční odtlačování nástroje malé. Proto v případě frézování pomocí fréz s kruhovými destičkami vznikají srovnatelně nízké vibrace.

Frézy s kruhovými destičkami mají, na základě svého největšího rohového rádiusu, ze všech zde uvedených frézovacích systémů nejstabilnější řeznou hranu. Právě pozitivní frézy s kruhovými destičkami jsou díky svému velkému čelu velmi vhodné pro různé aplikace, jako je například šikmé utápění, frézování rozvinutých ploch, axiální utápění nebo cirkulární frézování kapes. Vedle toho lze tyto frézovací systémy používat, díky srovnatelně měkkému řezu a vysoké stabilitě, i na strojích s nižším výkonem vřetena. Na základě relativně dlouhé kontaktní ploše na řezné hraně, v poměru k hloubce řezu, vytvářejí kruhové destičky podstatně tenčí třísky než oba zbývající frézovací systémy.

Systémy pro kopírovací frézování odvádějí většinou řezných sil přímo na vřeteno stroje a jsou tudíž optimální volbou pro velké posuvy stolu. Jsou rovněž velmi vhodné pro obrábění titanu a jiných žárupevných slitin. Velké teplo, které vzniká při frézování těchto materiálů, tenké třísky dobře absorbují a odvádějí jej následně z oblasti obrábění. Tím se nástroj i obrobek méně přehřívají.

Výjimky potvrzují pravidlo: Každý frézovací systém, který je určený pro určitou strategii obrábění, nemusí pro tento případě použití nutně fungovat. Frézy s kruhovými destičkami nejsou například vhodné pro tenkostěnné obrobky, rohové frézy pak pro dlouhá vyložení nástrojů. Lze to zdůvodnit různými vlastnostmi systémů.

Následující ilustrace znázorňuje rozložení řezných sil v případě konkrétních frézovacích systémů. Červené vektorové šipky dole představují radiální, popř. axiální řezné síly; zelené šipky jsou výsledné vektory síly;

Rozložení řezných sil při rovinném frézování

Frézy s kruhovými destičkami

Rohové frézy

Ve srovnání se systémy rovinného a rohového frézování obecně nedisponují nástroje s kruhovými destičkami jednotným a přesně stanoveným počtem břitových hran na vyměnitelnou destičku. Tento počet u kruhových destiček závisí buď na přísuvu, popř. hloubce řezu v materiálu nebo na počtu indexování na spodních stranách vyměnitelných břitových destiček.