Hrubování na nejvyšší úrovni

Prostřednictvím hloubky řezu ap až 3,3 mm a maximálním posuvům na zub dosahuje nový systém frézování HFC 19 fenomenálních objemů odebíraného materiálu a je zvlášť vhodný pro obrábění, které si vyžaduje vysoký objem materiálu odebíraného za jednotku času a maximální procesní spolehlivost. Nové vyměnitelné destičky disponují patentovanou, pravoúhlou geometrií s velkým rádiusem a přesvědčí Vás, ve spojení s poniklovanými držáky nástrojů, vysokou tuhostí a měkkým řezem. Stabilní styčné plochy navíc garantují optimální přenos síly a minimalizují nežádoucí vibrace.

Přednosti systému HFC 19

 • Extrémní objem odebíraného materiálu  
  Díky hloubce řezu až 3,3 mm a maximálním posuvům lze provádět vysoce efektivní hrubování.
 • Velmi tichý chod
  Obráběcí síly se usměrňují převážně do axiálního směru, proto ani v případě dlouhého vyložení nástroje nedochází k téměř žádným vibracím, což je předpoklad pro šetrný chod vřetena.
 • Maximální procesní spolehlivost
  Díky optimalizovaným drážkám pro odvádění třísek je zaručeno procesně spolehlivé odvádění třísek.
 • Optimální přenos síly
  Stabilní styčné plochy garantují optimální přenos síly.
 1. Procesní spolehlivost díky optimalizovaným drážkám pro bezpečné odvádění třísek
 2. Dlouhá životnost na základě poniklovaného držáku nástroje optimalizovaného metodou konečných prvků
 3. Nižší opotřebení díky přivádění chladicího média optimalizovaného pro mazání minimálním množstvím maziva
 4. XOLX19
  - Vysoká tuhost nástroje
  díky patentované, pravoúhlé geometrii břitů a velkému rádiusu

  - Stabilita a vysoký řezný výkon 
  nižší nároky na výkon obráběcího stroje a velmi tichý chod, tudíž velmi vhodné řešení i pro obrábění nestabilních obrobků

  - Vysoký objem materiálu odebíraného za jednotku času 
  díky velkému přísuvu a maximálním posuvům na zub

Praktický test

Materiál: Ti6Al4V (3.7165)
Vyměnitelná břitová destička:
XOLX 190615ER-F40 HCN5240
Nástroj(-e): AHFC.63.R.05-19

Řezné podmínky Tým Cutting Tools Konkurence
vc v m/min 50 50
fz v mm 0,71 0,25
ap v mm 3,3 3
ae v mm 40 40
Chlazení Emulze Emulze
Životnost/obrobek 3 1