Sorty ISO-M pro vysoký výkon při soustružení nerezavějících materiálů

Vždy máte k dispozici vhodné řešení pro obrábění austenitických nerezavějících ocelí! Vedle osvědčené sorty CTPM125 nyní završují náš produktový program dvě dodatečné sorty: Otěruodolná varianta CTCM120 a houževnatá sorta CTCM130. Obě sorty jsou díky povlaku Dragonskin mimořádně výkonné a procesně spolehlivé.

CTCM120

 • Otěruodolná sorta na austenitické oceli
 • Vysoké řezné rychlosti
 • Pro hladký řez

CTPM125

 • TK sorta pro univerzální použití
 • Dobře vyladěný poměr houževnatosti a žáruvzdornosti
 • Vysoká spolehlivost při obrábění austenitických nerezavějících ocelí

CTCM130

 • Houževnatá TK sorta pro přerušované řezy
 • Garantovaná procesní spolehlivost
 • Pro nízké řezné rychlosti a nestabilní podmínky

Produktový program pro austenitické nerezavějící oceli

Kompletní produktový program pro austenitické nerezavějící oceli se vyznačuje nejenom bezvadnou kompatibilitou jednotlivých sort, nýbrž i možností geometrické záměny utvařečů třísky.

V závislosti na individuálním způsobu obrábění si můžete vybírat ze tří (negativní vyměnitelné destičky), popř. ze dvou (pozitivní vyměnitelné destičky) utvařečů třísky. A to v rámci všech tří sort!

Přehled utvařečů třísky - negativní vyměnitelné břitové destičky

-F30: dokončovací obrábění nerezavějících ocelí

 • kontinuální řez
 • vysoká kvalita povrchu
 • dobrá kontrola třísky


-M30: 
první volba pro obrábění nerezavějících ocelí

 • dobrá kontrola třísky
 • vytváření nepatrných otřepů
 • nízké řezné síly
 • nízká míra tvorby nárůstků
 • možnost použití na nestabilních strojích


-M60:
 jemné až střední hrubování

 • stabilní řezná hrana
 • přerušované řezy
 • okuje a šupinky
* hloubka řezu ap v mm | ** posuv f v mm/ot.

Přehled utvařečů třísky - pozitivní vyměnitelné břitové destičky

-M25: první volba pro jemné až středně hrubé obrábění nerezavějících ocelí

 • vysoká kvalita povrchu
 • nízká míra tvorby nárůstků


-M55: první volba pro střední obrábění až hrubování nerezavějících ocelí

 • hladký až lehce přerušovaný řez
 • dobrá kontrola třísky
 • stabilní řezná hrana
* hloubka řezu ap v mm | ** posuv f v mm/ot.

Zpráva z testu

Materiál: 1.4301; X5CrNi18-10
vc: 160 m/min
f: 0,35 mm/ot.
ap: 1-3 mm

  Konec životnosti v min.
CTCM120 16,5
CTPM125
9,9
Konkurence 1 8,8
Konkurence 2 8,8
Konkurence 3 7,7

Tento diagram zobrazuje výsledky obrábění dosažené pomocí nové řezné sorty CTCM120 opatřené povlakem CVD při soustružení austenitických nerezavějících ocelí. Vývoj této sorty byl cíleně koncipován na obrábění těchto materiálových skupin V2A (např. 1.4301) a V4A (1.4545), kterými jsou nejčastěji používané nerezavějící oceli. V rámci testu probíhalo porovnávání nové sorty se známou sortou CTPM125 a referenčním standardem trhu a obrábění probíhalo až do konce životnosti. Přitom se osvědčila nově vyvinutá sorta CERATIZIT: Prodloužení životnosti o více než 50% oproti konkurenci!

Díky různým technologiím povlakování sort (PVD a CVD) můžeme optimálním způsobem reagovat na předběžnou úpravu obráběného materiálu.
Produktový manažer CERATIZIT, Stefan Karl

Výhody a přínos našich sort ISO-M

 • Tři stupně a tři sorty bezezbytku pokrývají veškeré oblasti obrábění austenitických nerezavějících ocelí
  Přehledný, univerzálně využitelný program, pohodlný výběr vyměnitelné břitové destičky
 • CTCM120 – vysokootěruodolná sorta pro dosažení vysokých řezných parametrů
  Vysoká řezná rychlost a delší životnost zvyšují produktivitu
 • CTPM125 – univerzální sorta pro jakékoliv obrábění, i pro lehce přerušované řezy
  Možnost univerzálního použití s vysokou spolehlivostí a vynikajícím výkonem
 • CTCM130 – houževnatá sorta pro přerušované řezy a ztížené podmínky obrábění
  Pro maximální procesní spolehlivost a snížení zmetkovitosti