Nástroje na třískové obrábění

Vrtání a soustružení pomocí multifunkčního nástroje EcoCut

Švýcarský kapesní nůž mezi obráběcími nástroji snižuje přípravný čas a zvyšuje produktivitu. Tento multifunkční nástroj ovšem nabízí mnohem víc!

Multifunkční nástroj pro různé oblasti použití

Systém EcoCut je jedničkou v rámci celé řady obráběcích procesů: při vrtání, s pevným nebo rotačním obrobkem, nebo při soustružení čelních, vnitřních i vnějších kontur. Nástroje EcoCut jsou k dispozici ve trojím různém provedení: EcoCut Classic, EcoCut Mini a EcoCut ProfileMaster. 

EcoCut Classic

EcoCut Classic je verze s vyměnitelnými destičkami, jejíž pomocí se mohou obrábět průměry mezi 8 a 32 mm. 
Na videu můžete sledovat EcoCut Classic při práci.

EcoCut Mini

EcoCut Mini představuje VHM variantu nástroje, pro obrábění průměrů od Ø 2 – 8 mm. 
Na videu můžete sledovat EcoCut Mini při práci.  

EcoCut ProfileMaster

EcoCut ProfileMaster je vhodný pro vrtání od průměru 10 mm a navíc lze provádět i axiální a radiální zápichy. 
EcoCut ProfileMaster při práci: 

Méně častá výměna nástroje díky různým obráběcím procesům

Nástroj EcoCut má takové vlastnosti, že lze pomocí jednoho nástroje provádět až čtyři různé obráběcí procesy. Různé obráběcí procesy se sjednocují, odpadá výměna nástrojů, dochází ke značnému zkrácení přípravného času a zvyšuje se vytížení stroje. Zavedením tří TK sort s povlakem DRAGONSKIN se navíc zajistí obrábění široké palety materiálů i různé varianty použití. 

Vysoce efektivní obrábění oceli - vyměnitelné břitové destičky pro obrábění oceli

Zejména při obrábění oceli dosahuje systém EcoCut vybavený správnými vyměnitelnými břitovými destičkami velmi dobrých výsledků. Obecně však lze pomocí nástrojů EcoCut obrábět jakýkoliv libovolný materiál. 

Níže uvádíme doporučení pro výběr vhodné vyměnitelné břitové destičky pro nejrůznější obrábění oceli.

Obrábění oceli s nepřerušovaným řezem

Pro obrábění oceli s nepřerušovaným řezem je k dispozici sorta DRAGONSKIN CTCP425 (HCR1425) se zdokonaleným povlakem CVD AL2O3-TiN, který při vyšších řezných rychlostech vykazuje vynikající otěruodolnost. 

Všeobecné obrábění oceli s přerušovaným řezem

Optimální volbou pro všeobecné obrábění oceli s přerušovaným řezem je sorta DRAGONSKIN CVD AL2O3-TiN CTP435 (HCR1435). Tato sorta představuje ideální volbu pro ztížené podmínky obrábění i pro veškeré další použití, které klade vysoké nároky na houževnatost používaných sort. 

Obrábění nerezavějící oceli, žáruvzdorných materiálů, oceli a litiny

Třetí variantou je univerzální sorta Dragonskin CTPP430 (HCN2430) pro široké spektrum použití vybavená povlakem PVD TiALN. Je vhodná pro obrábění nerezavějící oceli, žáruvzdorných materiálů, oceli a litiny.

Oslnivý výkon při obrábění oceli

Při obrábění oceli pomocí sorty CTCP425 (HCR1425) se řezné parametry pohybují mezi 100 – 150 m/min, posuv od 0,1 – 0,17 mm a hloubka řezu od 1 – 3,5 mm. Prodloužení životnosti je v případě sorty CTCP425 (HCR1435) ještě obdivuhodnější. Životnost můžete prodloužit až o 71 %. Díky využití sorty CTPP430 (HCN 2430) se podařilo prodloužit životnost až o 76 %. 

Stabilita, spolehlivost a suverénní výkon díky systému Torx-Plus

V důsledku zvýšení řezných rychlostí a posuvů získává na důležitosti i zvýšení spolehlivosti upnutí vyměnitelných destiček. K tomu slouží systém Torx-Plus. Díky šroubům Torx-Plus se optimalizuje přenos utahovacího momentu a zjednodušuje se manipulace. Vyměnitelná destička jako taková je často předmětem procesu kontinuálního vylepšování. Používáním našeho vysoce kvalitního povlaku jsme ovšem zvýšili výkon nástrojového držáku samotného. Stříbrně zbarvený niklový povlak snižuje tření a tím i otěr vznikající třením o nástrojový držák, spolupodílí se na optimalizaci odvádění třísek a navíc současně zaujme svým estetickým ztvárněním. Proces odvádění třísek se u nástrojů s poměrem parametrů délka/průměr 2,5 navíc zefektivňuje zpětně tryskající paprsek chladicí kapaliny.