High Dynamic Turning (HDT) s FreeTurn – programování

Prostřednictvím High Dynamic Turning (HDT) a FreeTurn jsme přinesli revoluci do oblasti soustružení. Hrubování, dokončovací soustružení, soustružení kontury, čelní a podélné soustružení lze s okamžitou platností provádět pomocí pouze jediného nástroje! Ovšem jak naprogramuji svůj stroj, abych mohl využívat nástroj FreeTurn a systém High Dynamic Turning (HDT)?

Inovativní cykly třískového obrábění usnadňují programování

Mnohým se může zdát, že je používání jednoho nástroje pro různé soustružnické operace komplikované. Ovšem zdání klame. Díky nejnovějším vývojovým trendům v oblasti programování u stroje i v rámci vzdáleného programování na bázi CAM lze HDT a FreeTurn používat stejně snadno, jako každou jinou technologii soustružení. Takové systémy jsou stále oblíbenější a ve stále větší míře se prosazují na trhu.

DMG Mori například ve svých řídicích systémech nabízí vlastní, integrovaný cyklus FreeTurn. Tento cyklus zahrnuje kompletní knihovnu nástrojů FreeTurn a zjednodušený systém programování, jehož prostřednictvím lze optimalizovat úhel náběhu pro jednotlivé řezy. Momentálně dosud není podporováno pouze dynamické nastavení úhlu náběhu v řezu.

CNC PILOT 640 firmy Heidenhain nabízí ještě více variant

Řízení pro soustruhy CNC PILOT 640 firmy Heidenhain přináší ještě více možností pro programování FreeTurn. Nedávno prezentovaná funkce pro 3osé simultánní soustružení představuje řešení, které je kompletně zaintegrované do řízení stroje.

Pomocí balíčku FreeTurn pro dialogové programování lze při spouštění programů přímo u stroje zadávat parametry, jako je maximální přísuv, požadovaný úhel hřbetu, přípustné rozsahy úhlu náběhu a různé strategie obrábění, a přizpůsobovat je konkrétnímu obrábění.

Řízení CNC PILOT 640 tak již není pouze ‚HDT-Ready‘, nýbrž s ohledem na software i programování zvládá již i ,Full-HDT‘. V neposlední řadě i díky hrubovacímu cyklu: Tento cyklus generuje na libovolných soustružených konturách optimální posuvy včetně najíždění i vyjíždění, a to při zohlednění kontury nástroje. Pro provádění vizuální kontroly lze navíc na obrazovce řízení obráběcího stroje sledovat kompletní simulaci procesů.

I uživatelé, kteří nepoužívají systém DMG Mori nebo Heidenhain, mohou HDT FreeTurn programovat manuálně přímo na stroji. Za tímto účelem zadejte přímo do řízení NC staticky (konstantní úhel náběhu) nebo dynamicky kód ISO/G, přičemž lze pro zajištění optimální kontroly třísky nastavit úhel náběhu. Obě metody podporuje inovativní Cutting Angle Compass. Pomocí našeho vlastního nástroje podobného posuvnému měřítku lze pro potřeby programování stanovit hodnotu úhlu náběhu řezné hrany vzhledem k obrobku.

Programování FreeTurn se systémem CAD/CAM softwaru GibbsCAM

Celá řada uživatelů upřednostňuje programování prováděné mimo obráběcí stroj. Pro tyto případy je k dispozici stále rostoucí nabídka systémů CAM s funkcemi HDT. Jedním s těchto systémů je hyperMILL od společnosti OPEN MIND, který byl nedávno představen společně se systémem FreeTurn ve vysílání „Insight 1“ der Sendung „It’s Tool Time“.

Aktuálním novým základním modelem HDT v oblasti systémů CAM je CAMBRIO se softwarem GibbsCAM. Podnik začátkem prosince přesvědčivě prokázal, že umí nejenom naprogramovat FreeTurn, nýbrž že je i schopen převést dynamický pohyb na kód NC a ten aplikovat na stroji!

Na tomto videu prezentujeme, jak jednoduché vlastní programování je:

Systém High Dynamic Turning s nástrojem FreeTurn lze velmi dobře programovat a v praxi aplikovat i pomocí programu Siemens NX. Programátor tak může pomocí nástroje FreeTurn používat veškeré soustružnické operace, které software NX nabízí. V každodenní praxi je tak programování FreeTurn identické jako u konvenčních nástrojů

Další poskytovatelé softwaru CAM, jako je např. TopSolid, si uvědomili potenciál systému High Dynamic Turning a pracují na integraci nástroje FreeTurn se svým softwarem CAM. Ten, kdo ovládá problematiku systémů CAM, se tak bude při zadávání a přenosu drah nástrojů HDT a FreeTurn přímo na obráběcí stroj okamžitě cítit jako doma.

Cutting Angle Compass

Účinnou pomůckou pro zjištění správného nastavení nástroje FreeTurn je „Cutting Angle Compass“. Ten Vám poslouží pro rychlé a snadné stanovení úhlu vhodného pro programování.

Kontaktujte prosím svého kompetentního kolegu z oddělení prodeje, který pro Vás „Cutting Angle Compass“ zajistí. 

Po teorii přichází praxe. Skutečné obrábění pomocí nástroje FreeTurn naprogramovaného s využitím softwaru GibbsCAM

Jak vysokých úspor nákladů lze pomocí systému HDT a nástroje FreeTurn dosáhnout?

HDT a FreeTurn šetří čas, zmenšují objem skladových zásob nástrojů, zvyšují efektivitu a snižují energetické náklady. Veškerá tato pozitiva jsme prezentovali v našem závodu v Besigheimu. Zdesi k tomu přečtěte příslušný článek.

Proč je systém High Dynamic Turning (HDT) s nástrojem FreeTurn lepší než konvenční soustružení?

Nechejte se zde přesvědčit o výhodách systému High Dynamic Turning (HDT) s nástrojem FreeTurn.

Jak zvládá náš nástroj FreeTurn obrábění oceli?

Chcete vědět, jak nástroj FreeTurn zvládá obrábění oceli? Pak Vám doporučujeme, abyste zhlédli toto video: Obrábění oceli pomocí systému High Dynamic Turning a nástroje FreeTurn