Trochoidní soustružení se systémem CAM pro obrábění obtížně obrobitelných kovů a houževnatých materiálů

Delší životnost, kratší čas obrábění, vyšší procesní spolehlivost - to jsou typické požadavky kladené na moderní soustružení. Pro výrobní podniky to totiž na konci dne znamená vyšší hospodárnost a v případě pochybností rozhodující konkurenční výhodu. Ovšem zvláště v případě obtížně obrobitelných kovů a houževnatých materiálů narážejí vyměnitelné břitové destičky během konvenčního soustružení rychle na meze svých možností. A zde se do hry dostává trochoidní soustružení se softwarem CAM.

Co se rozumí pod pojmem „trochoidní soustružení“?

Trochoidní frézování je metoda třískového obrábění známá již mnoho let a díky moderním obráběcím centrům a propojení se systémem CAM zažívá opětovný rozkvět. Jinak je tomu zatím v oblasti soustružení. Tam se tato dynamická metoda obrábění dosud téměř nedokázala prosadit, což souvisí zejména s chybějícím softwarem CAM. Společnost OpenMind, autor softwaru CAM, nyní v podobě systémů hyperMILL a MAXX Machining přenesla koncept trochoidního frézování i do oblasti hrubování veškerých soustružených obrobků a vyvinula systém trochoidního soustružení s programováním CAM. Typickými oblastmi použití jsou přitom hrubování soustružením a radiální i axiální upichování.

Výhody trochoidního soustružení se systémem CAM oproti konvenčnímu soustružení

Kombinace nejnovějšího softwaru CAM a výkonných nástrojů přináší při obrábění obtížně obrobitelných kovů a houževnatých materiálů celou řadu výhod ve srovnání s konvenčním soustružením. Například: 

  • kratší časy obráběcích cyklů
  • optimalizované propojení
  • plynulé strojní pohyby
  • delší životnost
  • vyšší procesní spolehlivost
  • nižší opotřebení

Kratší časy obráběcích cyklů díky optimalizovanému propojení a plynulým strojním pohybům

Trochoidní soustružení se systémem CAM umožňuje využívat zcela nové vzorce pohybů obráběcích nástrojů. To, co bylo pomocí konvenčního soustružení velmi obtížné nebo téměř nemožné, je nyní díky systému CAM téměř bezproblémové. Díky kruhové vyměnitelné destičce se nástroj nyní může pohybovat nejenom v jednom směru, nýbrž může vykonávat plynulé pohyby na všechny strany. Tak lze dosáhnout až 50procentní úspory času při hrubování, v případě upichování se pak jedná až o 70 procent.

Inteligentní programování umožňuje podstatně větší posuvy a vyšší řezné rychlosti než v případě konvenčního soustružení, čímž se časy obráběcích cyklů při trochoidním soustružení stále zkracují.

Vyšší procesní spolehlivost, nižší opotřebení a delší životnost díky pozvolnému zajíždění a vyjíždění nástroje

Jedním z největších problémů při konvenčním soustružení houževnatých a obtížně obrobitelných materiálů je skutečnost, že často dochází k rázovému zatěžování nástroje, což způsobuje jeho vysoké opotřebení a zkrácení životnosti. Oproti tomu trochoidní soustružení se systémem CAM umožňuje pozvolné zajíždění a vyjíždění nástroje do, popř. z obrobku ven. Speciální metoda zajíždění břitové destičky do materiálu je šetrná k nástroji a přispívá k podstatnému prodloužení jeho životnosti a nižšímu opotřebení, čímž lze značně zvýšit efektivitu soustružení.

Pro jaké materiály je trochoidní soustružení vhodné?

Díky pozvolnému zajíždění a vyjíždění nástroje při obrábění je trochoidní soustružení vhodné pro jakoukoliv materiálovou skupinu. Největší přínos se ovšem projevuje při obrábění materiálů, které lze konvenční metodou obrábět pouze velmi obtížně. Do této skupiny spadají houževnaté a obtížně obrobitelné materiály, jako jsou například nerezavějící oceli a slitiny na bázi niklu a titanu.

Trochoidní soustružení obtížně obrobitelných materiálů

Materiály, jako jsou například nerezavějící nebo žáruvzdorné oceli, slitiny na bázi titanu a niklu, představují pro obráběcí nástroje často značně tvrdý oříšek. V důsledku svých specifických vlastností působí tyto materiály velmi abrazivně a během obrábění způsobují značné zatěžování břitů obráběcího nástroje, což vede k vysokému opotřebení a dále i k rychlému zmenšování řezné hrany na základě tepelného namáhání.

Trochoidní soustružení houževnatých materiálů (např. houževnaté výkovky)

V případě houževnatých materiálů se často jedná o předkované díly, které lze v důsledku jejich měkkosti a houževnatosti pouze velmi obtížně obrábět. Problematické jsou přitom zejména dlouhé třísky, které se obtáčejí kolem nástroje. Trochoidní soustružení se systémem hyperMILL umožňuje podstatně kratší zdvihy, což zajistí vznik kratších třísek a následně i dosažení vyšší procesní spolehlivosti.

Předpoklady pro trochoidní soustružení

Program CAM lze teoreticky používat na každém konvenčním soustruhu a je vynikající volbou i pro stroje s nižším příkonem. Dodatečné náklady na pořizování vhodných strojů tudíž odpadají. Nutný je pouze software MAXX Machining systému HyperMill.

Jaké nástroje jsou pro trochoidní soustružení nutné?

Pro trochoidní soustružení se softwarem CAM doporučujeme systém s utvařečem třísky M3 a s vhodnými kruhovými destičkami, tedy:

  • systém GX24 s utvařečem třísky M3
  • kruhové destičky RCMT /RCGT