Upínač s přestavením pro ABS stopku

Snadné jemné nastavení břitů u vyvrtávacích hlav pro jemné a přesné vyvrtávání. 
Optimalizovaný toleranční rozsah díky možnosti kompenzace pomocí nastavení excentru nebo MV.

Upínač s excentrickým přestavěním

 • Vysoká statická a dynamická tuhost
 • Malá nevyváženost
 • Možnost vysokých otáček
 • Identická hmotnost s prodloužením pro ABS stopku stejné konstrukce
 • 1 dílek odpovídá 0,02 mm v průměru
 • Stavěcí rozsah ± 0,25 mm v průměru
 • Stupnice na nástroji umožňuje snadné nastavení
 • Korekce různých řezných rádiusů u nástrojů s fixním lůžkem destičky

Upínač s přestavením MV

 • Přesné přestavení pomocí mikrometrického stavěcího vřetena
 • Max. stavěcí rozsah +3 mm v průměru
 • Dělení stupnice 1 dílek 0,02 mm v průměru
 • Stabilní upnutí hlavy po přestavení pomocí čtyř čelních Upínacích šroubů
 • Upozornění: U upínače s přestavením nelze použít těsnicí kroužek v díře ABS®