Nástroje na třískové obrábění

CENTRO | P.WD - Instalační pokyny

Kleštinový upínač

Toto video ukazuje animované pokyny pro správnou instalaci kleštiny Centro | P.WD.

Montáž

Otočení o 180°       Montážní blok

Lehce přiložte upínací matici

Vymezte vůli

Rukou pevně dotáhněte matici

Matici dotáhněte předepsaným utahovacím momentem

Demontáž

Zde si můžete stáhnout instalační pokyny.