Důležitá kritéria pro používání vrtáků WTX

Osové přesazení
Mezi rotujícím obrobkem a stojícím nástrojem smí osové přesazení činit max. 0,04 mm. Větší osové přesazení zkracuje životnost a snižuje kvalitu vrtání a může způsobit zlomení nástroje.

Chyba obvodové házivosti
Chyba obvodové házivosti by u rotačních nástrojů neměla překročit 0,015 mm.

Chladicí médium
U nástrojů s vnitřním chlazením by měl tlak činit min. 20 barů – viz diagram vpravo dole.  Doporučujeme používat vysoce kvalitní polosyntetická chladicí média nebo emulze s min. 10% obsahem oleje a přísady EP. Tím lze dosáhnout delší životnosti, vyšší přesnosti tolerancí a lepší kvality povrchu. Doporučuje se systém s jemným filtrem, čímž se zabrání eventuálnímu ucpání chladicích kanálků.

Vrtání do plného materiálu
Na základě geometrického dimenzování jsou naše TK vrtáky vhodné pro vrtání do plného materiálu. Pomocí TK vrtáku ≤ 12xD lze vrtat díry do plného materiálu bez středění a předvrtávání.

Zakončení šroubovice
Mezi obrobkem a zakončením šroubovice se musí dodržovat bezpečnostní vzdálenost min. 1 až 1,5xD, aby se mohlo zajistit optimální odvádění třísek a tudíž zabránit ucpání třísek a zlomení nástroje.

Odvádění třísek
Kvůli nebezpečí zlomení nástroje v důsledku třísek zbylých v díře, popř. třísek vypláchnutých do díry, by se třísky neměly odvádět.

Posuv f v mm/ot.
Vrtací výkon vztažený na průměr: vc = 80 m/min.
Pevnost v tahu materiálu = 600 N/mm²

Následné nástroje
S menším Ø v téže díře musí mít následné nástroje vrcholový úhel < než předchozí nástroj, aby se zajistilo vlastní středění.

Přerušovaný řez
V případě zkosení při zajíždění a vyjíždění nebo příčných děr se musí snížit posuv

Vyjetí z díry
Pro zabránění vytváření otřepů snižte vc a f.

Upnutí obrobku
Aby se zabránilo zlomení nástroje, musí se dbát na odborné upnutí obrobku bez vibrací, popř. prohýbání obrobku.

Upnutí nástroje
Při optimálním upnutí lze dosáhnout velmi přesné souososti a lícování (IT7-8). Díky vysoké kvalitě povrchu se často nemusí provádět vystružování.

Dimenzování strojů
Dodržujte prosím výkonový diagram (dole vlevo).

Tabulka řezných parametrů
Hodnoty nesmí být menší než mezní hodnoty posuvu uvedené níže. Pak se dosáhne kontrolovaného lámání třísky (kapkovitá tříska).