REAMAX TS - Montážní návod & Návod k obsluze

Montážní návod - REAMAX TS

Při odstraňování vystružovací hlavy (1) ji upínací čelisti (2) vytlačí z jejího usazení a poté ji lze snadno uvolnit z držáku: Pomocí klíče (3) otevřete upínací čelisti (2), ale úplně je neuvolňujte, a odstraňte vystružovací hlavu (1).

Pomocí klíče (3) otevřete upínací čelisti (2), ale úplně je neuvolňujte, a nasaďte vystružovací hlavu (1).

Pomocí klíče (3) zavřete upínací čelisti (2) a přitom dbejte na doporučený dotahovací moment. Při nasazování vystružovací hlavy (1) se uzavřením upínacích čelistí (2) hlava vtáhne do své koncové polohy.

Dodatečné nastavení pro kompenzaci opotřebení: Nejmenší tolerance otvoru do IT 4 lze dosáhnout dodatečným nastavením pomocí inbusového klíče (4).

Vyčistěte uložení kužel/čelo → odmaštění.
Do vystružovací hlavy našroubujte upínací čep (5) a dotáhněte jej pomocí plochého klíče (6)

Návod k obsluze - REAMAX TS

Vystředění držáku DAH Zero

Doporučujeme nástroj pro vystředění na max. 20 μm.

 1. Všechny stavěcí šrouby povolte a upravte jejich předpětí na 1 Nm (nové nástroje se již dodávají s tímto nastavením).
 2. Úchylkoměr s ukazatelem μm postavte na lunetu.
 3. Otáčením nástrojem stanovte pomocí úchylkoměru místo s největší chybou obvodové házivosti.
 4. Příslušným stavěcím šroubem otáčejte pomocí inbusového klíče po směru otáčení hodinových ručiček (1) tak dlouho, až chybu obvodové házivosti snížíte na polovinu. Zvolte vyšší dotažení šroubu (o cca 5 μm).
 5. Protilehlý stavěcí šroub (2) povolte o stejný rozsah, o jaký jste dotáhli první šroub.
 6. Dotažení všech 4 stavěcích šroubů upravte tak, abyste dosáhli chyby obvodové házivosti < 2 μm.

Důležité:

 • Obvodová házivost se musí zkontrolovat a event. znovu upravit při každé výměně upínače, změně podmínek obrábění, po každé kompenzaci opotřebení a před každým novým uvedením do provozu - v souladu s kroky 1 až 6
 • Stavěcí šrouby musí být při provozu vždy dotaženy na min. 1 Nm. 
 • Max. stavěcí moment činí 4,5 Nm

Pozor!

 • Nestejné dělení úhlů!
 • 2 břity jsou přesazené o 180° = měřicí zuby
 • Změřte průměr vepředu na břitu (na základě kónicity, viz obrázek)