Nástroje na třískové obrábění

Strategie pro vrtání hlubokých děr pomocí TK vrtáku WTX na hluboké díry

1. Vyvrtání pilotní díry

  • Pro vyvrtání pilotní díry doporučujeme vrták WTX 3xD/5xD se stejným jmenovitým průměrem
  • Průměr pilotní díry by měl být o 0,01–0,03 mm větší a minimální hloubka by měla činit 3xD.
  • Počínaje hloubkou vrtání 40xD a 50xD doporučujeme provést pilotní díru 12xD naším vrtákem WTX Quattro 4F

2. Navedení vrtáku na hluboké díry do pilotní díry

  • Naveďte vrták WTX na hluboké díry do pilotní díry bez tlaku chladicí kapaliny a s nízkými otáčkami (n = 200–300 ot./min.) při posuvu vf = 1000 mm/min.
  • Cca 2 mm před dosažením dna díry zastavte posuv a otáčky zvyšte, dle možností plynule, na doporučenou hodnotu, poté zapněte přívod chladicí kapaliny

3. Vrtání na požadovanou hloubku díry, bez cyklu odstraňování třísek

  • U příčných děr a při vyjíždění z díry snižte posuv o 50 %

4. Vyjetí vrtáku

  • Vrtákem vyjeďte až zhruba do hloubky pilotní díry.
  • Plynule snižujte otáčky, až do okamžiku dosažení nižších otáček (n = 200–300 ot./min).