Brzdový systém

Zpomalení vozidla při brzdění

Regulace funkcí, jako je ABS, ASR a ESP

Přeměna kinetické energie na teplo

1. Brzdový třmen

Obrábění brzdového třmenu s sebou přináší mnohá úskalí: Pokud se použije tvárná litina, pak je důležitá životnost nástrojů, u hliníku je to jejich výkon. Na konkrétní dimenzování nástrojů mají navíc vliv koncepty strojního obrábění. Ovšem bez ohledu na to, zda se obrábí na obráběcím centru, soustruhu či speciálním stroji: Naši zákazníci vždy získají optimální řešení pro svůj individuální typ obrábění. 
Široké portfolio nástrojů a dlouholeté zkušenosti s obráběním brzdových třmenů nám umožňují více než jen plnit veškeré požadavky počínaje jednoduchým TK vrtákem až po high-end řešení s mechatronickými nástroji.

1. Frézování čelních ploch obložení, prostoru kotouče a přední strany víčka v jednom řezu

Kotoučová fréza

 • zkrácení doby taktu o cca 50 %
 • tangenciální destičky pro maximální výkon
 • obrobení ploch během jedné operace nebo možnost hrubování/dokončování pomocí dvoudílného frézovacího kotouče, jehož šířku lze nastavit
 • střídavé ozubení destiček eliminuje vibrace
 • levořezná i pravořezná varianta

2. Hrubování a srážení hran otvoru pro píst najednou

Vyvrtávací hrubovací tyč

 • vyměnitelné břitové destičky TOHT s technologií vodicích fazetek POWER umožňují vysoké posuvy a klidný chod i v případě velké délky vyložení
 • dodatečné vodicí prvky ze slinutého karbidu pootočené k ose vyměnitelné břitové destičky o 90° dodatečně stabilizují nástroj při zahlubování dna otvoru pro píst
 • dodatečné tangenciální destičky pro kontrolní řez

3. Simultánní obrábění drážky pro těsnicí kroužek a drážky pro svěrací kroužek

Fréza pro frézování drážky těsnicího kroužku

 • maximální přesnost díky broušeným řezným tělesům a kapsám vytvořeným elektrojiskrovým obráběním 
 • přesnost nástroje +/-0,025 mm na průměru
 • komplikované nastavení odpadá
 • otěruodolný řezný materiál CTCP325 garantuje maximální životnost i přes vysokou řeznou rychlost

2. Elektronický brzdový systém

Již dlouhá desetiletí je elektrifikace trendem: Asistenční technologie jako je systém ABS, systém regulace prokluzu kol nebo elektronický stabilizační program přispívají vysokou měrou k bezpečnosti jízdy a v současné době jsou standardem používaným v moderních automobilech. Při zohlednění vysokých požadavků na kvalitu obrábění jsou otvory v převodové skříni pro obráběče i používané nástroje skutečnou výzvou a často se musí komplexní kontury obrábět s absolutní přesností. 
Aby nevznikaly na výrobní lince časové prodlevy, naše nejmodernější nástrojové koncepty přinášejí požadované řešení a garantují nerušenou a efektivní výrobu.

1. Maximálně přesné vrtání otvoru magnetického ventilu

PKD stupňovitý vrták

 • základní těleso z tvrdokovu se středicím hrotem a pájenými 5stupňovými PKD břity
 • komplexní kontura otvoru
 • řezná rychlost až 400 m/min
 • drsnost povrchu <Ra 0.8

2. Rovinné frézování vnějších stran

PKD fréza HPC

 • podstatné snížení hlavního času až o 72 %
 • aditivně vyráběné tělo nástroje pro maximální počet břitů a perfektní přivádění chladicího média
 • maximální řezné parametry a životnost pro zajištění ekonomické výroby
 • nižší míra vytváření otřepů a klidnější chod než u konvenčních PKD fréz
 • PKD břity lze ostřit laserem
 • skladem (Ø10 – 100 mm) jsou k dispozici nástrčné, šroubovací nebo monolitické frézy

3. Zhotovení komplexní kontury otvoru pro rozhraní k čerpadlu v jednom kroku

PKD stupňovitý vrták

 • TK základní těleso se středicí špicí pro vedení vrtáku a pájenými PKD břity
 • vysoce otěruodolná PKD sorta pro maximální životnost a výkon
 • kontura PKD obrobená laserem pro optimální kvalitu povrchu a přesnost kontury

3. Brzdový kotouč

Konkurenční tlak při obrábění brzdových kotoučů a bubnů je velký. Obě komponenty musí být stále výkonnější, ovšem jejich cena musí stále klesat. Zvláště sériová výroba klade vysoké nároky na provozní parametry a procesní bezpečnost, aby se jednotkové náklady snížily na minimum. V oblasti motorových i užitkových vozidel se brzdové kotouče stále ještě v převážné míře vyrábějí z šedé litiny. Tento zdánlivě snadno obrobitelný materiál má však své záludnosti: Zejména odvádění velmi jemných, ale zároveň abrazivních třísek je „těžkou zkouškou“ pro upínací prostředky. Při rychlostech vyšších než 1 000 m/min a posuvech nad 0,5 mm nevydrží běžné upínací svěrky o mnoho déle než řezná hrana. 
Do boje proti opotřebení stavíme inovativní VHM nástroje - včetně jejich bezkonkurenční životnosti.

1. Soustružení brzdné plochy a čelní plochy středu kotouče najednou

C-Clamp 2.0 - dvojitý nástroj

 • Výhody upínacího systému C-Clamp 2.0
 • zkrácení doby taktu simultánním obráběním
 • při současném obrábění brzdné plochy a čelní plochy středu kotouče se zkrátí doba taktu a zredukuje počet míst v nástrojovém zásobníku
 • speciálně pro vyměnitelné břitové destičky „W“

2. Upichování drážky pro tepelnou dilataci

CX24 - keramické upichování

 • ekonomické, procesně spolehlivé, flexibilní
 • rozložení řezné síly na dvě komponenty díky šikmé montážní poloze
 • 110° hranol umožňuje i boční kopírování s posuvem f = 0,6
 • klínový tvar coby jištění proti vytažení při zpětném kopírování
 • Jisté uložení i v případě profilových upichovacích destiček

3. Soustružení brzdné plochy

C-CLAMP 2.0 – upínací systém s VHM upínkou

 • prakticky nedochází k opotřebení upínky
 • maximální posuvy a řezné rychlosti
 • masivní šroub s vnějším šestihranem > již nedochází ke znečišťování profilu Torx a šestihranného profilu
 • větší kontaktní plocha > optimalizované plošné stlačení
 • utahovací moment 20 Nm!