Závěs kola

Prvek spojující řízení vozidla a ložiskové uložení kola

Absorbuje axiální a radiální síly působící při pohybu vozidla

Absorpce a přenos kinetické energie kola

1. Ložiskové těleso

Ložisková tělesa z hliníkových slitin jsou z důvodu své komplexní geometrie často velkou výzvou pro celou řadu obráběčů. Například frézování a vrtání v uložení ložiska musí být vždy procesně bezpečnější, přesnější i hospodárnější, protože na tyto operace připadá velká část výrobního času. Z důvodu velké četnosti válcových, kónických nebo kuželových otvorů a vysokých požadavků na optimální kvalitu obrábění lze tyto operace provádět pouze na nejmodernějších obráběcích centrech a pomocí precizních vrtáků.  Precizní vrtáky jsou v naší nabídce.

1. Předobrobení otvoru pro ložisko kola

Vyvrtávací tyč hrubovací

 • vyměnitelné břitové destičky s povlakem TiB² pro vysoké řezné rychlosti a posuvy
 • nastavení průměru přes kazetku pro konstantní rozměr předobrobení u otvoru pro ložisko kola a tudíž vysoká procesní stabilita při dokončovacím obrábění
 • klidný chod při obrábění i přes velkou délku vyložení díky velmi přesnému vyvážení

2. Dokončování obrábění dosedacích ploch šroubů a otvoru ložiska kola

PKD kombinovaný výstružník

 • vícestupňový speciální nástroj s pájenými PKD břity
 • ucelený nástroj pro přefrézování více ploch a zároveň vyvrtávání, popř. průběžné obrábění
 • značné zkrácení doby taktu díky kombinaci několika nástrojů v jednom
 • klidný chod při obrábění i přes velkou délku vyložení díky velmi přesnému vyvážení

3. Semi-dokončování otvoru ložiska kola včetně čelní plochy

PKD kombinovaný nástroj

 • pájené a laserované PKD břity garantují obrábění s přesností na μm
 • díky kombinaci několika průměrů a kontur v jednom nástroji se značně zkrátí doba taktu
 • vysoce kvalitní vyvážení garantuje klidný chod při obrábění i přes velkou délku vyložení

2. Válečkové ložisko

Válečková ložiska se používají tam, kde se soustruží komponenty s vysokou řeznou rychlostí nebo kde je rotační pohyb nástroje vystavený vysokému zatížení. I když to tak na základě jejich jednoduché konstrukce - vnitřní kroužek, vnější kroužek, tělo ložiska - nevypadá, válečková ložiska jsou komponenty, od nichž se očekávání vynikající funkčnost a současně splnění vysokých kvalitativních standardů. Právě tyto standardy musí splňovat používané nástrojové systémy, aby se při obrábění těchto komplexních dílů zajistilo dodržování nejpřísnějších požadavků kladených na životnost a preciznost nástrojů. Upichování, soustružení, vrtání nebo hned všechny obráběcí operace pomocí jediného nástroje: Podporujeme Vás při optimalizaci Vašich výrobních procesů prostřednictvím výkonných univerzálních nástrojů.

1. Vrtání do plna, soustružení vnějších kontur, čelní soustružení a soustružení vnitřních kontur válečkového ložiska

Multifunkční nástroj – ProfileMaster

 • soustružení vodicích drah bez odsazení pomocí jednoho nástroje
 • soustružení vnitřních kontur
 • soustružení zápichů a odlehčovacích zápichů
 • soustružení vnějších kontur
 • produktová paleta: Ø 10–32 mm | délky 1,5xD, 2,25xD

2. Vrtání do plna, soustružení vnějších kontur, čelní soustružení a soustružení vnitřních kontur válečkového ložiska

Multifunkční nástroj – EcoCut

 • jeden nástroj pro mnoho obráběcích operací
 • úspora nástrojových míst
 • méně výměn nástrojů
 • zkrácení obráběcího času
 • produktová paleta: Ø 8–32 mm | délky 1,5xD, 2,25xD, 3xD

3. Náboj kola

Když Vás napadne náboj kola, tak si představíte snadno obrobitelný soustružený díl. Aby se však zajistila maximálně efektivní a precizní výroba těchto komponent ze zušlechtěné oceli, musí být k dispozici nástroje s dlouhou životností. A pokud se požadují dokonce náboje kol z materiálu s kalenou okrajovou vrstvou, pak fundované know-how a intenzivní vývoj věnovaný břitu nástroje získávají na mnohem větší důležitosti, chceme-li i nadále garantovat přesnost a dlouhou životnost používaných nástrojů.

1. Vrtání otvorů pro šrouby kol

WTX - UNI VHM vrtáky

 • Vysoké posuvy a řezné rychlosti 
 • díky otěruodolnému substrátu a nejnovější 
 • technologii povlakování PVD.
 • podstatným charakteristickým znakem je speciální dodatečná úprava řezných hran
 • vrták pro všechny materiály do 1.200 N/mm²
 • Ø 3 – 25 mm
 • délky: 3xD, 5xD, 8xD
 • v nabídce bez, popř. s vnitřním chlazením

2. Řezání závitů u otvorů pro šrouby kol

Strojní závitník - typ UNI

 • HSS s povlakem TiN vyrobený technologií práškové metalurgie
 • spolehlivý univerzální závitník pro většinu obráběcích operací
  v rozsahu ISO P, M, K, N
 • pro závity ≤ 3xD
 • v nabídce jsou provedení pro různé druhy závitů

3. Dokončovací obrábění vnější kontury nábojů kol

Soustružení s nástroji CERATIZIT

 • jasná, komplexní produktová paleta a pohodlný výběr vyměnitelné břitové destičky
 • vysoká řezná rychlost a delší životnost zvyšují produktivitu
 • možnost univerzálního použití s vysokou spolehlivostí a vynikajícím výkonem
 • pro maximální procesní spolehlivost a snížení zmetkovitosti
  vyšší stabilita v nástrojovém držáku zvyšuje procesní spolehlivost i v případě obtížného obrábění