TEAM CUTTING TOOLS

CERATIZIT podporuje výrobu v boji proti koronaviru

Právě v nebezpečných situacích, mezi něž patří například pandemie, učíme lidi, aby si opět začali vážit vlastního zdraví. Pro nás, coby kompetentního výrobce vysoce kvalitních nástrojů na třískové obrábění, má podpora výrobců lékařské a dentální techniky nejvyšší prioritu. Právě při výrobě ventilátorů pro umělou plicní ventilaci nebo ochranných obličejových štítů využívají výrobní podniky know-how i nástroje CERATIZIT. 

Na nás se můžete spolehnout!

I když se od okamžiku vypuknutí celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 mnoho věcí změnilo, jedno zůstalo beze změn: Naše angažovanost pro Váš úspěch. 

S kvalitou a know-how proti koronaviru

Jelikož má bezpečnost a ochrana lidí - počínaje zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky až po Vás, naše vážené zákazníky a obchodní partnery, - nejvyšší prioritu, podporujeme výrobní podniky, které se nyní soustředí na výrobu vybavení důležitého pro přežití v boji s onemocněním COVID-19. Jsme velmi pyšní na to, že díky našim kvalitním nástrojům a našim dlouholetým zkušenostem s výrobou lékařské a dentální techniky můžeme přispět svou troškou do mlýna.

Podpora při výrobě komponent přístrojů pro umělou plicní ventilaci

Na základě vysoké celosvětové poptávky se mnozí výrobci přeorientovávají na výrobu komponent pro přístroje pro umělou plicní ventilaci nebo dýchacích přístrojů. Jednou z těchto firem je společnost Cutting Edge Precision Engineering z anglického Huntingdonu, která by pro jednoho ze svých zákazníků měla vyrobit vysoký objem komponent pro přístroje pro umělou plicní ventilaci.

Pro úspěšnou realizaci tohoto projektu byla směrodatná technická dokumentace pro výrobu nástrojů. Jelikož zde hrozilo riziko křížové kontaminace materiálů, firma musela znovu a především rychle objednat veškeré nutné nástroje. Důležitým předpokladem bylo splnění vysokých kvalitativních požadavků kladených na nástroje a zabezpečení dokonalé zpětné sledovatelnosti. Společnost Cutting Edge Precision věděla, že CERATIZIT disponuje rozsáhlým a vysoce kvalitním sortimentem obráběcích nástrojů a firmu bude při výrobě komponent pro přístroje pro umělou plicní ventilaci podporovat.

„Z tohoto důvodu jsme CERATIZIT kontaktovali“, přisvědčuje jednatel Stuart Dunklin. „CERATIZIT nám poskytla odbornou pomoc nejenom při výběru optimálních nástrojů pro konkrétní obrábění, nýbrž nám tyto nástroje dodal již do 12:00 hod. následujícího dne. Jelikož jsme pracovali i o víkendu, firma CERATIZIT zajistila navíc technickou podporu po telefonu a dodala požadované řezné parametry pro nástroje, s nimiž jsme dosud neměli žádné zkušenosti. Tento servis fungoval bezvadně a nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně“, podotýká Stuart Dunklin.

Pouze pro tento projekt vyčlenila firma Cutting Edge Precision pět obráběcích center, které se osadily stopkovými frézami, vrtáky, tvářecími závitníky, závitovými frézami a vrtacími výstružníky CERATIZIT. Kromě toho jsme obdrželi širokou paletu upínacích přípravků. Nyní pracujeme na dalším projektu, který se zaměřuje na výrobu komponent pro přístroje pro umělou plicní ventilaci, v jehož rámci se budou používat i pětiosá obráběcí centra společnosti Cutting Edge Precision. Jako kompetentní partner dodává CERATIZIT i pro tento projekt příslušné nástroje, upínače, svěráky a upínací věže pro zajištění efektivního obrábění.

Pro obrábění komponent musí být k dispozici vysoce kvalitní nástroje, které vyloučí výskyt křížové kontaminace.

Nástroje CERATIZIT pro výrobu respirátorů

Efektivním prostředkem proti nákaze koronavirem je používání takzvaných ochranných obličejových štítů. Při výrobě takových ochranných obličejových štítů podporuje CERATIZIT, jako kompetentní obchodní partner, společnosti působící v odvětví výroby obráběcích nástrojů a nástrojů pro výrobu forem. Jednou z těchto společností je firma Moldeados de Caucho Íscar (MCI). 

MCI se vlastně specializuje na výrobu komponent pro strojírenství nebo automobilový průmysl, ovšem od vypuknutí pandemie koronaviru se tato španělská firma zaměřila i na jiné projekty, a sice na výrobu ochranných obličejových štítů. Firma původně vyráběla ochranné obličejové masky na 3D tiskárně, aby je následně mohla věnovat potřebným institucím. Vysoká poptávka a neustálá potřeba takových ochranných pomůcek byly nakonec hlavní hnací silou pro rozšiřování výroby. MCI tak vyvinula vlastní silikonovou formu, která je ve srovnání s 3D štítem komfortnější, flexibilnější a lze ji sterilizovat. 

Efektivní obrábění formy

Za účelem výroby forem využila společnost MCI zkušenosti a know-how servisních techniků CERATIZIT. Díky technické podpoře servisních techniků se podařilo vybrat perfektní kolekci nástrojů, které jsou nutné pro obrábění formy. Pomocí fréz výrobních řad CircularLine, MonsterMill a BlueLine se podařilo efektivně a hospodárně pokrýt veškeré nutné obráběcí procesy od hrubování přes utápění až po dokončovací obrábění.

Tímto způsobem vyrobené obličejové štíty přesvědčily i celou skupinu CERATIZIT. V rámci první objednávky si společnost CERATIZIT vyžádala u MCI 5000 obličejových štítů, které lze používat pro ochranu vlastních zaměstnanců, ovšem i pro ochranu zákazníků v celé Evropě. 

Podpora zdravotnictví

Renomované britské firmy z oblasti leteckého průmyslu a kosmonautiky, strojírenství nebo automobilového průmyslu přeorientovaly své zaměření na výrobu přístrojů pro umělou plicní ventilaci, aby tak podpořily „Národní zdravotnictví“. Za účelem výroby komponent byly kontaktovány kvalifikované firmy se zaměřením na třískové obrábění - jednou z nich je firma Bryken Precision Engineering.

Britský podnik získal zakázku jistého konzorcia, do něhož patří i Mercedes AMG, na výrobu 30.000 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci C-PAP. A to vše za pouhých 10 dnů. Z důvodu velmi krátké dodací lhůty se výrobní kapacity společnosti Bryken sice dostaly pod tlak, ovšem jako dodavatel pro odvětví automobilového průmyslu, strojírenství a energetického průmyslu disponovala tato firma dostatečnými kapacitami pro to, aby během krátké přípravné fáze zvládla vyrobit příslušný objem požadovaných produktů. Za účelem dodržení stanoveného dodacího termínu musela ovšem firma Bryken zohlednit jednu důležitou skutečnost: Dostupnost potřebných nástrojů. 

Dodávka nástrojů je rozhodující

Na tuto výzvu reagovala společnost Bryken tím, že oslovila svého dlouholetého dodavatele obráběcích nástrojů, firmu CERATIZIT, - a, jak nám potvrdil Stewart Taylor, obchodní ředitel společnosti Bryken, nelitovala. Podpora stran společnosti CERATIZIT byla brilantní. Po realizaci první objednávky více než 325 artiklů z katalogu CERATIZIT, jednalo se mimo jiné o TK vysoce výkonné vrtáky, vyměnitelné břitové destičky pro soustružení a nástroje pro upichování, jsme si každý den doobjednávali další nástroje, jako závitníky a stopkové frézy. Tak jak je již u firmy CERATIZIT zvykem, nejen že jsme nástroje obdrželi již následující den ráno, nýbrž jsme získali i mnoho technických informací a rad, dodává Stewart Taylor. 

Rychlá výroba zachrání život

Díky dodávce komponent Bryken přesně v dohodnutém termínu mohla společnost Mercedes AMG dokončit a vyexpedovat prvních 10.000 přístrojů pro umělou plicní ventilaci C-PAP. Tak se podařilo zajistit potřebnou lékařskou péči pro lidi, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Další zakázky se již plánují.

Společnost Bryken Precision Engineering běžně používá systém vydávání nástrojů Tool-O-Mat od firmy CERATIZIT, aby měla neustálý přístup k potřebným nástrojům. Aby se podařilo vyrobit komponenty pro přístroje pro umělou plicní ventilaci včas, firma Bryken se navíc musela spolehnout na mimořádně rychlé dodací lhůty zajištěné společností CERATIZIT. Objednané produkty obdrželi hned příští den ráno.

Rychlé reakční časy a kvalitní nástroje jsou přesvědčivým argumentem pro americké dodavatele komponent pro přístroje pro umělou plicní ventilaci

V boji proti onemocnění COVID-19 jsou i v USA celoplošně nutné ochranné pomůcky. I zde jsme výrobcům komponent pro přístroje pro umělou plicní ventilaci plně k dispozici. Vedle nabídky našich vysoce kvalitních nástrojů si naše zákazníky získáváme rovněž díky našim rychlým reakčním časům.

Jedním ze zákazníků je firma Staub Precision Machine. Tento podnik se sídlem v New Yorku byl založen v roce 1975 a od té doby se vypracoval až do pozice jedničky v odvětví precizního obrábění. Firma Staub byla pověřena výrobcem přístrojů pro umělou plicní ventilaci výrobou příslušných komponent a pro obrábění vysoce přesných otvorů potřebovala vhodný nástroj. 

Precizní otvory pomocí PKD výstružníků

Jednatel společnosti Tony Staub navázal kontakt s panem Jeyem Jancaou z firmy Abrasiv Tools, tedy s certifikovaným smluvním prodejcem CERATIZIT. Společně sestavili konstrukční výkres potřebného dílu a následně si s technikem společnosti CERATIZIT Chuckem Sommervillem odsouhlasili detaily předmětného nástroje. Chuck Sommerville doporučil, na základě výběru z širokého sortimentu nabízeného v katalogu, pro obrábění otvorů kvalitní PKD výstružník. Jelikož společnost Staub Precision Machine musela splnit stanovené zadání, totiž výrobu 2500 dílů týdně, musela se zajistit i vysoká produktivita výroby. 

Upínací věže garantují vysokou produktivitu

Ve spolupráci s technikem společnosti CERATIZIT se zkonstruovaly dvě upínací věže a kleštiny, pomocí nichž mohla tato firma vyrobit 132 dílů na upnutí a tím i dosáhnout požadované výrobní kapacity. Tonyho Stauba velmi nadchla skutečnost, že od spuštění plánování až po zahájení efektivní výroby neuplynulo více času než jeden týden: „Překvapilo mě, jak rychle CERATIZIT zareagoval a my jsme následně mohli zahájit kvalitní výrobu. Jsem si jistý tím, že se společností CERATIZIT budeme spolupracovat i v budoucnu“.

Výstružníky pro malé průměry s malými tolerancemi

Tento názor sdílí firma Blackhawk Industrial. Podnik prodává produkty určené pro kovoobráběcí průmysl a dodává nástroje CERATIZIT výrobcům lékařské a dentální techniky. Jeden z jeho zákazníků se specializoval na vysoce precizní díky pro přístroje pro umělou plicní ventilaci. Jelikož si výroba těchto dílů vyžaduje velmi malé tolerance a vynikající finální povrchovou úpravu, zvlášť vysoké nároky se kladou na obráběcí nástroje. Výsledky, jichž se dosáhlo s využitím výstružníků CERATIZIT, zcela přesvědčily firmu Blackhawk i zákazníka, takže se navázaná spolupráce bude v budoucnu i nadále rozvíjet. 

Protože nám Vaše zdraví leží na srdci!

Stejně jako pacienti, kteří se spoléhají na vysokou kvalitu používaných implantátů, tak i mnohé firmy zabývající se výrobou lékařské a dentální techniky důvěřují při obrábění svých produktů dlouholetým zkušenostem a kompetentní technické podpoře společnosti CERATIZIT v oblasti obrábění a výroby tvrdokovů. Jedná se o přední výrobce dentální techniky, firmy vyrábějící chirurgické kleště nebo výrobce implantátů, jako jsou produkty určené k osteosyntéze. Coby kreativní a kompetentní partner jsme těmto zákazníkům k dispozici při řešení jakýchkoliv procesních záležitostí a vyvíjíme pro ně výkonné nástroje šité na míru jejich individuálním požadavkům.