Automatické vrtání v materiálovém svazku, slitin hliníku a titanu, oceli nebo inconelu

Optimální procesní spolehlivost díky individuálním řešením

Do budoucnosti konstrukce letadel výrazně promluví automatizace - a to již z důvodu vyšší efektivity, přesnosti a reprodukovatelné kvality. Pomocí robotických systémů vrtání lze totiž realizovat vrtání s CNC řízením, využívat variabilní řezné parametry a dokonce provádět i vibrační vrtání.

Za tímto účelem vyvíjíme individuální řešení v průměrech od 2,5 do 30 mm pro veškeré kombinace materiálů z CFK/GFK, slitin hliníku a titanu, oceli, inconelu a voštinových materiálů.

Požadujete vysokorychlostní vrtání CFK nebo maximálně dlouhou životnost a kvalitu otvorů při zachování optimální procesní spolehlivosti? Team Cutting Tools je spolehlivým průvodcem pro bleskový přechod na automatizovanou výrobu budoucnosti.

Technologie: Dry Drilling, One-Way-Assembly

Technologie Dry Drilling a One-Way-Assembly patří k základní slovní zásobě nákladově efektivní montáže letadel. Technologie Dry Drilling nalézá své využití, v souladu s aktuálním stupněm technické vyspělosti, při obrábění CFK, výlučně hliníkových svazků i svazků v kombinaci CFK-hliník. Za tímto účelem jsme vyvinuli speciální geometrie s upravenými diamantovými vrstvami. Obráběcí nástroje používané v rámci technologie One-Way-Assembly zacházejí ještě o krok dál a garantují proces obrábění bez znečištění v rámci uzavřených struktur. Demontáž za účelem čištění? Zbytečnost!

Speciální geometrie s upravenou diamantovou vrstvou

Materiály - možnosti obrábění

Dlouholeté zkušenosti se všemi běžnými jednodruhovými i kombinovanými materiálovými svazky v leteckém průmyslu i s dalšími kombinacemi materiálů, např. v kombinaci s ocelí nebo inconelem.

Materiálové svazky: Společně jsou silnější

Nástroje šité přímo na míru

Materiálové svazky z minimálně dvou nestejných materiálů představují pro operátory obráběcích strojů jistý nesoulad částečně protichůdných vlastností. Naše mise? Vyvíjíme kompromisní nástrojová řešení, která v každém z obráběných materiálů projeví své nejlepší výkonové vlastnosti a paralelně splní i požadavky kladené na vytváření otřepů, přesahování vláken, delaminace, tolerance a kvalitu obrobeného povrchu! Bezpodmínečně se musí splnit následující požadavky: Individuální nástroje, které jsou po mikrogeometrické i makrogeometrické stránce přizpůsobené dané aplikaci. Firmy, které musí kontinuálně udržovat vysoké výkonové parametry, nevyhnutně skončí u nás. Neboť tam patří prvotřídní výroba nástrojů s malými výrobními tolerancemi k nabídce all inclusive.

Technické údaje

  • TK vrtací záhlubník s povlakem
  • Materiálový svazek ALU (4 mm – 6 mm) – TI (2 mm)
  • Stroj: Robotická jednotka s koncovým efektorem 1.300 1/min a 0,1 mm/ot.
  • Životnost 5.000 otvorů pro obě materiálové kombinace

Přednosti/výhody

  • speciální nástroj s upravenou geometrií břitů pro optimální výkon při obrábění obou materiálů
  • používání specifické kombinace tvrdokovu a povlaku s vynikající přilnavostí
  • prodloužení životnosti díky speciálnímu povlaku, snížení třecích sil v procesu a tudíž i zabránění adhezivnímu otěru
  • speciální geometrie úhlu zahloubení nepřipouští vibrace a umožňuje tak vytvořit lepší kvalitu povrchu při zahlubování