Manuální vrtání do kompozitních materiálů a slitin titanu

Garance ergonomické manipulace a maximální kvality

I u výrobců letadel vybavených nejmodernější technikou se některé pracovní operace i nadále provádějí manuálně: S fixně nastavenými otáčkami a bez mazání vrtá operátor obráběcího stroje otvory do materiálů tvořených kombinací CFK, hliníku nebo titanu s vynaložením čistě manuální síly. Často jsou k tomu třeba tři i více operací - pilotní otvor, navrtání a finální vystružení. Za účelem takového používání musí být možná ergonomická manipulace s nástrojem a současně musí být zajištěna maximální kvalita nezávisle na tělesné konstituci operátora. Ještě že coby renomovaný výrobce manuálních nástrojů a dodavatel mnohých výrobců letadel současně poskytujeme potřebné know-how pro náročné obrábění materiálových svazků z těžko obrobitelných materiálů.

A díky spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy se aktivně spolupodílíme na vytváření budoucnosti třískového obrábění.

Slitiny titanu: Bezvadné odvádění rozpálených třísek

Titan je pro průmysl výroby letadel velmi atraktivní především díky své pevnosti při vyšších teplotách, nízké měrné hmotnosti a díky své odolnosti proti korozi. Jeho nízká tepelná vodivost ovšem komplikuje vlastní obrábění, jelikož se procesní teplo přenáší na obrobek a nástroj namísto toho, aby se odvádělo společně s třískami. Proces chlazení oproti tomu zajišťuje mazání a nastavení správných řezných parametrů. Díky dlouholetým zkušenostem s obráběním titanu je Team Cutting Tools schopen definovat vhodnou kombinaci TK sorty a geometrie. A tak lze díky našim extrémně robustním nástrojům realizovat dokonce i v tomto materiálu efektivní proces obrábění.

Zajištění efektivního procesu obrábění dokonce i v titanu

Materiály - možnosti obrábění

Dlouholeté zkušenosti se všemi běžnými jednodruhovými i kombinovanými materiálovými svazky v leteckém průmyslu i s dalšími kombinacemi materiálů, např. v kombinaci s ocelí nebo inconelem.

Kompozitní materiály: To dokážeme

Nejvyšší priorita: Čisté oddělování vláken

Materiály CFK a GFK jsou na jedné straně vysoce odolné, na straně druhé vykazují velmi nízkou měrnou hmotnost. Nejvyšší prioritu při obrábění enormně abrasivních kompozitních materiálů má ovšem čisté oddělování vláken, zabránění delaminace a přesahování vláken. Dlouhé životnosti nebo malých tolerancí tak lze proto dosáhnout pouze prostřednictvím vyladěných geometrií a vysoce kvalitních diamantových povlaků, popř. pomocí obráběcích nástrojů opatřených povlakem PKD.

Za tímto účelem disponujeme vysoce precizní výrobou a zkušenými zaměstnanci, kteří perfektně ovládají problematiku kompozitních materiálů!

Příklad: Manuální vrtání CFK-hliník v jednom kroku

Technické údaje

 • TK vrták bez povlaku
 • Ø otvoru 5,1 mm
 • Proces vrtání: Vrtání v jednom kroku (OSD)
 • Kombinovaný svazek CFK-hliník (6 mm – 4 mm)
 • Stroj: Pneumatická ruční vrtačka s 3 300 1/min
 • Životnost > 100 otvorů

Přednosti/výhody

 • Redukce procesních kroků
  → snížení nákladů
  → zvýšení produktivity
  → zkrácení procesních časů
 • Snížení počtu různých nástrojů
 • Nástroje lze ostřit
  → úspora nákladů a snížení dopadů na životní prostředí
 • Upravená geometrie břitů umožňuje ergonomickou manipulaci a výsledek obrábění nezávislý na operátorovi, a současně i velmi dobrou životnost