Poloautomatické vrtání do kompozitních materiálů a slitin hliníku

Vysoká procesní spolehlivost s nízkými náklady na otvor

Poloautomatické aplikace se realizují pomocí manuálně ovládaných pneumatických nebo elektrických strojů s fixními otáčkami a posuvem. Za účelem zajištění procesní spolehlivosti, konkurenceschopné životnosti a nízkých nákladů na otvor se musí obráběcí nástroje přizpůsobit individuálním provozním podmínkám s ohledem na obrobek, šablony a obráběcí stroj.
Za tímto účelem vyvíjíme individuální řešení v průměrech od 2,5 do 30 mm pro veškeré kombinace materiálů z CFK/GFK, slitin hliníku a titanu, oceli, inconelu a voštinových materiálů. Vrtání v jednom kroku lze v závislosti na kombinaci materiálů realizovat v tolerancích do 18 μm.

Potřebujete podporu při kvalifikaci nástrojů nebo si přejete provést předběžné testy? My máme vhodné vybavení a potřebné know-how!

Technologie: Vrtání v jednom kroku

Spolehlivý proces vrtání v jednom kroku snižuje četnost výměny nástrojů i obráběcí časy, napomáhá tudíž zvyšovat efektivitu a zkracovat procesní časy. Čas se investuje předem, když Team Cutting Tools upravuje makrogeometrii a mikrogeometrii explicitně dle konkrétního procesu obrábění. Navíc se v případě každého nástroje určeného pro vrtání v jednom kroku jedná o vysoce přesnou speciální výrobu, díky níž lze dosáhnout tolerance konečného rozměru až IT8. 

Tolerance konečného rozměru až IT8

Materiály - možnosti obrábění

Dlouholeté zkušenosti se všemi běžnými jednodruhovými i kombinovanými materiálovými svazky v leteckém průmyslu i s dalšími kombinacemi materiálů, např. v kombinaci s ocelí nebo inconelem.

Slitiny hliníku: Klasika (téměř) bez jakýchkoliv manýrů

Obrábění na sucho díky optimálnímu nástrojovému designu

Hliník je klasikou mezi odlehčenými materiály. Nakonec se jedná o lehký a relativně dobře obrobitelný materiál, který lze zatěžovat. Skutečnost, že hliník má sklony k adhezi materiálu, která může zkrátit životnost nebo zhoršit procesní parametry, určuje konstrukční řešení obráběcích nástrojů. Zvláštní zřetel přitom klademe na mazání i na individuální kombinaci řezného materiálu, povlaku a geometrie. Tak je za určitých okolností možné dokonce i obrábění na sucho.

Zahlubovací vrtání v jednom kroku v toleranci H7 do materiálu hliník-hliník pomocí zahlubovacího vrtáku BVE určeného pro použití ve vrtacích jednotkách s posuvem

Technické údaje

  • TK vrtací záhlubníky bez povlaku
  • Ø otvorů 4,1 mm – 32,0 mm | Ø zahloubení: až 35,0 mm
  • Vrtání a zahlubování v jednom kroku až do IT8
  • Implementace do procesu jak s mazáním, tak i jako obrábění za sucha

Přednosti/výhody

  • Nástroj pro vrtání v jednom kroku: zkracuje
    časy pro výměnu nástroje, zvyšuje produktivitu a snižuje náklady i počet různých nástrojů
  • Lze aplikovat metodu obrábění na sucho zcela bez mazání: lepší hygienické podmínky, enormní snížení časové náročnosti při čištění
  • Procesní spolehlivost pro Vaši výrobu díky reprodukované prémiové kvalitě s optimální kvalitou povrchu a minimálními tolerancemi konečného rozměru
  • V celosvětovém měřítku úspěšně implementujeme nesčetná speciální řešení a generujeme tak drahocenné zkušenosti, z nichž pak profituje každá nová aplikace